search

Nieuws

COV-missie naar China voor versterking exportpositie

COV-missie naar China voor versterking exportpositie
04 oktober 2023 | Algemeen

Een delegatie van COV-bestuurders bestaande uit vertegenwoordigers van Nederlandse vleesbedrijven die naar China exporteren, voerde medio september gesprekken met diverse Chinese partijen. Doel van deze COV-missie was het versterken van de samenwerking tussen de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en waardevolle partners in China. Tijdens goede gesprekken met die partners is afgesproken om gezamenlijk aan belangrijke dossiers te werken.

Gezien het belang van de Chinese markt sloot de COV enkele jaren geleden samenwerkingsovereenkomsten af met twee Chinese partners: CMA (China Meat Association) en CIQA (China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association). Doel van deze samenwerking is de uitwisseling van informatie en kennis en het faciliteren van de wederzijdse handel. Vanwege de COVID-belemmeringen lag de samenwerking een langere periode stil. Met de missie wordt deze samenwerking nu weer opgestart en geïntensiveerd.

Verruimingen en garanties

In Beijing overlegde de bestuurlijke delegatie intensief met CIQA en enkele vertegenwoordigers van de Chinese overheid. Voor de Nederlandse vleessector zijn er momenteel 3 onderwerpen van belang.

  • Het afsluiten van een nieuwe exportovereenkomst voor varkensvlees (Varkensvleesprotocol) waardoor het palet van producten dat Nederland naar China kan exporteren wordt verruimd.
  • Het opheffen van het Chinese verbod op de import van Nederlands kalfsvlees vanwege een atypisch geval van BSE in Nederland.
  • En het afsluiten van een overeenkomst tussen Nederland en China waardoor ook in geval van een beperkte uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Nederland, de export naar China toch kan blijven plaats vinden door regionalisatie. Frankrijk heeft recent al een dergelijke overeenkomst met China afgesloten.

In het overleg met CIQA stond de COV uitvoerig stil bij de garanties die Nederland biedt bij export van varkensvlees en kalfsvlees. Ook is gepleit voor het opheffen van het importverbod van kalfsvlees, en voor het afsluiten van een akkoord omtrent regionalisatie. 

 China International Meat Industry Week

In Chongqing heeft COV als ‘Guest Country of Honour’ deelgenomen aan de door CMA georganiseerde ‘China International Meat Industry Week’ (CIMIW). Deze CIMIW is het jaarlijkse evenement van de CMA, waar alle Chinese vleespartijen ‘acte de presence’ geven.

COV-voorzitter Laurens Hoedemaker gaf een speech bij het algehele congres van de CIMIW, waar honderden Chinese vertegenwoordigers uit de vleessector bij aanwezig waren. In zijn presentatie stond de COV-voorzitter nadrukkelijk stil bij het hoge niveau van veiligheid en kwaliteit van Nederlands vlees. Daarnaast nam de COV met een stand ook deel aan het beurs-deel van de CIMIW.

Tot slot spraken COV en CMA ook met elkaar over de hierboven genoemde 3 onderwerpen tijdens een 'Sino Dutch Meat Industry Executive Round table’.

De COV kijkt terug op zeer goede gesprekken met CMA en CIQA, waarbij is afgesproken om gezamenlijk aan deze 3 dossiers te werken. 

Chinese markt
China is een heel belangrijke markt voor de Nederlandse vleessector. De waarde van de export van vlees vanuit Nederland naar China bedraagt meer dan een half miljard euro. Maar naast deze directe financiële waarde, is de Chinese markt ook van groot belang voor het vermarkten van producten die in Europa weinig gewaardeerd worden, maar die in China wel populair zijn. Zo wordt verspilling geminimaliseerd in de Nederlandse vleesketen en er wordt extra waarde toegevoegd. Dit laatste is van groot belang voor de financiering van de verduurzaming van de Nederlandse vleesproductie.