search

Nieuws

COV over Landbouwakkoord

COV over Landbouwakkoord
22 juni 2023 | Algemeen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft kennisgenomen van het falen van de gesprekken om tot een Landbouwakkoord te komen. Deze uitkomst komt voor COV niet als een verrassing.

Wij hebben deelgenomen aan de diverse sectortafels waarin boeren, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en de overheid constructief werkten aan breed gedragen toekomstplannen voor de diverse landbouwsectoren. COV had veel vertrouwen in de goede basis die daarmee voor het Landbouwakkoord gelegd werd. Aan de hoofdtafel bleken vervolgens echter de harde, concrete eisen van het Kabinet en de eisen van de boerenorganisaties te ver uit elkaar te liggen. De boerenbelangenhartigers hebben terecht geconcludeerd dat dit onvoldoende perspectief voor de voedselproducenten in Nederland biedt.

COV zal zich blijven inzetten voor een duurzame en diervriendelijke vleesproductie met een goed verdienmodel voor alle partijen in de productieketen, onder andere in de Coalitie Vitale Varkenshouderij.