search

Nieuws

Onbegrijpelijk en onterecht NVWA verhaal over naleving regelgeving

23 mei 2023 | Algemeen

De COV stelt vraagtekens bij het persbericht van de NVWA over de ‘Naleefmonitor Eerste halfjaar 2022’. Het wringt sterk bij de conclusies van de Inspecteur Generaal (IG) op basis van interne cijfers, die de NVWA aanvullend uit de hoed haalt. Die zijn voor de bedrijven verder niet na te gaan en kunnen ook niet geplaatst worden.

In genoemde periode heeft de NVWA liefst 40% meer controles uitgevoerd: 26.500 in totaal. Dat is per roodvleesslachterij bijna 50 controles per week. Daarbij zijn zo’n 20% minder overtredingen geconstateerd: 98 vaststaande overtredingen. Dit betekent een correcte naleving van meer dan 99,5%. Een positieve ontwikkeling bij toch al zeer hoge percentages in het voldoen aan de diverse welzijns- en hygiëneregels.

Toch schuift de IG die goede tendens terzijde en veroordeelt de slachterijen publiekelijk op basis van onbekende, interne NVWA-cijfers waar sprake zou zijn van ‘5700 tekortkomingen’.
De NVWA gegevens zijn door de bedrijven en de brancheorganisatie niet verifieerbaar. Er is ook geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.

Zo’n 1400 bevindingen zouden gaan over het dierenwelzijn, maar hoe en wat is niet duidelijk. Uit het verhaal blijkt tenslotte, dat dit voor roodvlees slachthuizen slechts 3 vaststaande boetes heeft opgeleverd. Dit alles roept bij de COV en de aangesloten bedrijven de nodige vragen op.