search

Nieuws

Steunmaatregelen

Steunmaatregelen
08 januari 2016 | Markt

In het kader van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voeren de EU lidstaten in Brussel discussie over (a) de vereenvoudiging daarvan en (b) over diverse beleidsinstrumenten.
Een terugkerend onderwerp is het al dan niet nemen van steunmaatregelen voor markten, zoals die van varkensvlees. Zo kan gebruik gemaakt worden van beleidsinstrumenten zoals de Interventie en de Particuliere Opslag (PO).

Bij ‘Interventie’ koopt de EU producten op uit de markt. Het is een instrument 'uit de oude doos' dat de laatste jaren niet meer is ingezet. De mogelijkheid wordt achter de hand gehouden voor het geval van een ernstige crisis.
De Particuliere Opslag (PO) is een regeling om producten tijdelijk uit de markt te halen en op te slaan tot de marktsituatie aanleiding geeft om het weer voor de handel vrij te geven.

COV
De COV is te allen tijde voorstander van vereenvoudiging van Europese regelgeving en waar mogelijk ook van terugdringing van de administratieve lastendruk op de bedrijven.

De COV is er in de regel geen voorstander van, dat de Europese overheid te pas en te onpas ingrijpt in de markt. Beschikbare steunmaatregelen dienen alleen in beeld te komen als daar een goede aanleiding voor is.
Als het gaat om economisch gemotiveerde maatregelen, is het vertrekpunt van de COV, dat daar in de regel terughoudend mee moet worden omgegaan, omdat deze vooral een tijdelijke werking hebben en al snel marktverstorend kunnen uitpakken.
Bij ernstige, onverwachte marktverstoringen, zoals het sluiten van een grote exportmarkt (denk aan Rusland) dient de EU niettemin terug te kunnen grijpen op beleidsinstrumenten zoals de Interventie en de PO.