search

Nieuws

Nationaal Eiwitdebat

Nationaal Eiwitdebat
01 november 2022 | COV-nieuws

Deze week vindt het Nationaal Eiwitdebat plaats, een initiatief van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV Meat Café). 

De overheid streeft naar een verschuiving in het Nederlandse consumptiepatroon naar meer plantaardige eiwitten, vanwege de volksgezondheid en het milieu. In het COV Meat Café worden daar prikkelende stellingen over geponeerd.

Want. Dierlijke eiwitten hebben een hogere eiwitkwaliteit dan plantaardige eiwitten. Die hogere kwaliteit en een betere opneembaarheid door het menselijk lichaam zijn dus niet zomaar één op één te vervangen door eenzelfde hoeveelheid  plantaardige eiwitten te nuttigen. Het is wat betreft de gezondheid goed om te kijken naar de voedingswaarde, de juiste balans tussen de verschillende eiwitbronnen en ook de wisselwerking daartussen.

Wat betreft het milieu: er is (nog) geen uniforme meet- en rekenmethode om de directe milieu- of klimaatimpact van eiwitten te meten. Dierlijk en plantaardig. De realiteit van de footprint (in LCA’s) is complex en de productiesystemen grijpen in elkaar. Desondanks wordt eenzijdig en vaak maar al te makkelijk gekeken naar vlees als boosdoener, vaak onvoldoende of onjuist onderbouwd. En met te weinig oog voor de voorloperpositie, die Nederland in de wereld inneemt in het zo duurzaam mogelijk houden van dieren voor de productie van vlees. 

Eiwitbalans: een discussie

Kortom: streefpercentages van de overheid voor de binnenlandse consumptie zijn geen doel op zich. Er dient in de consumptie én de productie een duurzaam, realistisch en gezond evenwicht gevonden te worden gezocht tussen dierlijke en plantaardige eiwitbronnen, om de wereld verantwoord te helpen voeden: de eiwitbalans.
En ja. Over vlees heeft iedereen een mening. In die lopen weleens uiteen… Juist daarom organiseert de COV Meatcafé dit jaar het  Nationaal Eiwitdebat’: met stakeholders, kennisnetwerken en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Voor wederzijds begrip en voortschrijdend inzicht, voor het netwerken, en voor een toekomstbestendige vleesconsumptie en -productie.

Lees op Vlees.nl

Dossier eiwitbalans https://www.vlees.nl/themas/milieu-techniek/eiwitbalans/
De rol van eiwit in ons dagelijks dieet https://www.vlees.nl/themas/vlees-gezondheid/eiwit/