search

Nieuws

Debat over vlees moet wetenschappelijke grondslag hebben

Debat over vlees moet wetenschappelijke grondslag hebben
28 oktober 2022 | COV-nieuws

Debatten over vlees moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijke bewijzen. Dat is de dringende oproep door een groep wetenschappers en samengevat in de ‘Verklaring van Dublin’. Dit belangrijke statement moet een stem geven aan de vele wetenschappers wereldwijd die vol overgave, eerlijk en met succes onderzoek doen naar een evenwichtige benadering van de toekomst van de veehouderij en de consumptie van vlees.

In Dublin heeft Teagasc – de Irish Agriculture and Food Development Authority –een internationaal evenement gehouden over de productie en consumptie van vlees. ‘De maatschappelijke rol van vlees: wat de wetenschap vertelt’. Verschillende experts kwamen bijeen om het belang van vlees in de samenleving en de verschillende debatten rond vleesproductie en -consumptie te bespreken.

Wereld te voeden
De voedselproductiesystemen staan voor een ongekende uitdaging: de beschikbaarheid van voedsel van dierlijke oorsprong moet groeien om te voorzien in de voedingsbehoeften van naar schatting drie miljard mensen, waaronder veel armere gebieden. Dit moet binnen een ‘One Health’-benadering, met oog voor biodiversiteit, klimaatverandering en nutriëntenstromen. En voor diergezondheid en dierenwelzijn.

Veeteeltsystemen zijn veel te belangrijk om ze te laten sneuvelen op simplistische of fanatiek-idealistische denkbeelden, zonder wetenschappelijke basis. Van de agrofoodsector wordt verwacht, dat voortgang wordt geboekt naar de hoogste wetenschappelijke normen: om een wereld te helpen voeden. Daarom wordt wetenschappers gevraagd om bewijs te leveren van voedings- en gezondheidsvoordelen, ecologische duurzaamheid, sociaal-culturele en economische waarden en oplossingen voor de vele noodzakelijke verbeteringen.

Bron: meatthefacts.eu