search

Nieuws

TTIP

TTIP
07 januari 2016 | Markt

De EU met de VS zijn al enige tijd in onderhandeling rond een Trans Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP), wat ook voor het NL vleesbedrijfsleven van belang is. 
Het TTIP verdrag moet leiden tot het verder afbouwen van bestaande invoertarieven en dient verschillen te overbruggen tussen de EU en de VS, onder meer op het gebied van dierziekten en rond de voedselveiligheid.

De COV en de daarbij aangesloten bedrijven zijn voorstander van Vrijhandelsakkoorden, zoals deze namens de EU gesloten kunnen en moeten worden met landen buiten de EU. Dit is nodig om vrij verkeer van goederen en diensten te stimuleren en handelsbelemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.

De leden van de COV hebben groot belang bij export van hun producten, zowel binnen de EU (wat technisch gezien geen export is maar intra-verkeer), als daarbuiten. Van elke euro die NL vleesbedrijven verdienen met de export, komt (gemiddeld) 20 eurocent van de uitvoer naar landen buiten de EU.

Wat speelt er, voor de COV?
De COV is in principe voorstander van verdragen, die vrije handel bevorderen. 
Echter. Bij de afbouw van invoertarieven moet voldoende rekening worden gehouden met de specifieke positie van de vleesproductie in de EU. Europese vleesproducenten moeten voldoen aan specifieke eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu met extra productiekosten, die niet altijd vereist (kunnen) worden aan de geïmporteerde producten. Zo ondervinden Europese en dus ook Nederlandse producenten oneigenlijke concurrentie op hun eigen thuismarkt, waarvan naar de mening van de COV geen sprake mag zijn.

Europa kent het hoogste niveau van voedselveiligheid in de wereld. 
De COV en de aangesloten leden zijn trots op hun aandeel in deze toppositie en willen dat behouden. Overbrugging van verschillen in regelgeving tussen de EU en andere handelsblokken op het gebied van voedselveiligheid, mag wat de COV betreft nooit leiden tot verlaging van de Europese normen.
Wat de COV betreft is bijvoorbeeld ook het verbod op de invoer van Amerikaans vlees (of van elders) dat met bepaalde hormonen is geproduceerd, in beton gegoten en staat dat verbod ook in TTIP verband op geen enkele manier ter discussie.

In 2009 heeft de EU een akkoord bereikt met de VS over de import van hormoonvrij rundvlees. De COV is destijds nauw betrokken geweest bij de uiterst zorgvuldige totstandkoming van dit akkoord, waarbij ook de export van Nederlands varkensvlees en Nederlands kalfsvlees naar de VS gegarandeerd is. Voor de COV is het van groot belang dat dit bestaande akkoord van kracht blijft. Zo heeft de Europese consument de garantie dat er geen ‘hormoonvlees’ op de markt komt. De Amerikaanse producent heeft de garantie dat hij rundvlees zonder invoerheffingen naar de EU kan exporteren, mits dit vrij is hormonen. Wat de COV betreft bekrachtigt TTIP deze bestaande overeenkomst.

Voor zover VS wetgeving ten algemene een zelfde niveau van voedselveiligheid garandeert (equivalent) als die van de EU, dan kunnen wat de COV betreft binnen TTIP nadere afspraken gemaakt worden.

De COV staat op het standpunt, dat het TTIP-verdrag de gelegenheid biedt om te voorkomen datnieuwe wetgeving, zowel aan EU als aan VS zijde, leidt tot nieuwe belemmeringen in de handel. 
In de discussies over deze regels dient meegenomen te worden hoe de situatie buiten de EU en de VS is of zich ontwikkelt, zoals rond het klonen en over GMO-veevoer.

Zie ook: dossier TTIP van VNO-NCW