search

Nieuws

Hoedemaker: pas met Kabinet praten als er breder perspectief is

Hoedemaker: pas met Kabinet praten als er breder perspectief is
18 augustus 2022 | COV-nieuws

Hoedemaker (COV) bij RTL Nieuws: ‘De overheid verengd de biodiversiteitsdiscussie ontzettend naar stikstof. En op basis van rekenmodellen waar wetenschap gerede twijfels over heeft, probeert het kabinet er een stikstof plan door te duwen. In plaats van dat ze inzetten op biodiversiteitsverbetering rond het boerenland, wat op een veel betere en effectievere manier kan dan nu wordt voorgesteld, zet men in op het uit Nederland wegduwen van 30 tot 50% van de veehouders, omdat in die gebieden natuur gecreëerd zou kunnen worden. Ik vind dat een heel onzalige aanpak’.

Als je biodiversiteit wil verbeteren, dan moet men volgens Hoedemaker echt beter kijken naar het effect van maatregelen, ook bij de industrie, transport luchtvaart etc. ‘En we moeten ons afvragen of wij in Nederland wel 160 stikstofgevoelige natuurgebiedjes willen. Toen daar 20 jaar geleden op is ingezet, is onvoldoende rekenschap gegeven van de impact op de veehouderij en op de voedselproductie. Dan moet Nederland dus terug naar de tekentafel.’  

Link naar RTL Z Nieuws - 16:00 uur | RTL Nieuws