search

Nieuws

Ernstige zorgen over Stikstofbeleid.

Ernstige zorgen over Stikstofbeleid.
17 juni 2022 | COV-nieuws

De Centrale Organisatie voor de Vleessector maakt zich ernstig zorgen over de totstandkoming en de gevolgen van het aangekondigde Stikstofbeleid. 

We begrijpen de boosheid van de boeren die in eerste instantie door dit beleid geraakt worden. Overigens zullen alle mensen die in de bedrijven in de gehele vleesketen werken - van voerfabrikant tot slachterijen en verwerkingsbedrijven - zwaar getroffen worden als dit beleid uitgevoerd wordt.

Een sanering van de Nederlandse veehouderij zoals nu wordt voorgesteld zal ook leiden tot een sanering bij voerproducenten, slachterijen, (vlees)verwerkers en hun toeleveranciers. Met het effect voor deze bedrijfstakken en de economie lijkt de overheid geen rekening te houden. Voor zover ons bekend is er ook nog geen vangnet voor gecreëerd. 

Tot slot maken we ons zorgen over de gevolgen van dit voorgenomen beleid voor de voedselzekerheid en voor de leefbaarheid van het platteland. We roepen het Kabinet op om zich te herbezinnen op dit slecht onderbouwde, onnodige en onrealistische stikstofbeleid met dramatische gevolgen.”