search

Nieuws

Video over toezicht op slachtproces

Video over toezicht op slachtproces
25 mei 2022 | Algemeen-besloten

De NVWA heeft een speciale video gemaakt over het permanente toezicht in de Nederlandse slachterijen.

In de video maakt de NVWA helder, dat de organisatie altijd ‘van begin tot eind’ in de (grotere) slachterijen aanwezig is. Zo wordt nauw toegezien op het hele productieproces: van de aankomst van de levende dieren, het slachtproces, de keuring van de karkassen vóór verdere verwerking en daarmee op de borging van veilige (eind)producten. Een NVWA dierenarts legt in de video uit waar zij vanuit haar deskundigheid en verantwoordelijk allemaal op let.
Met deze video wil de organisatie het werk van de NVWA als wettelijke toezichthouder beter bekend maken. Dat doet ze door vaker te laten zien en te vertellen, dat processen in de Nederlandse agro-foodsector, waaronder uiteraard de slachterijen, gewoon op orde zijn en producten veilig en verantwoord worden afgeleverd. Zie verder: Wat doen dierenartsen in slachthuizen? | Ons Toezicht #3 - YouTube

De COV is blij met de video. Het helpt de algemene beeldvorming, die regelmatig geweld wordt aangedaan, als duidelijk wordt, dat bedrijven elke dag volgens de regels werken, hun zaken op orde hebben en veilige en verantwoorde producten afleveren.
De NVWA publiceert sinds enige jaren ook de zogeheten Naleefmonitor. Daaruit blijkt dat de slachterijen zich vrijwel altijd goed houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, hygiëne en voedselveiligheid.