search

Nieuws

Akkoord voor een tweejarige cao voor Nederlandse vleessector

Akkoord voor een tweejarige cao voor Nederlandse vleessector
25 mei 2022 | Persberichten

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een akkoord bereikt met de vakbonden voor een tweejarige cao voor de circa 10.000 werknemers in de Nederlandse vleessector. De lonen stijgen in deze periode met bijna 7 procent. Ook de jeugdschalen worden fors verhoogd. Internationale medewerkers krijgen een huisvestings- en inkomensgarantie. Flexkrachten die langer dan vijf jaar op een bedrijf werkzaam zijn mogen bij dat bedrijf in eigen dienst komen.

Duurzame arbeid in de vleessector

De nieuwe cao bevat naast afspraken over het inkomen ook mooie afspraken om de positie van flexkrachten en internationale medewerkers in de vleessector te verbeteren:

  1. Internationale medewerkers die voor het eerst naar Nederland komen krijgen gedurende de eerste 2 maanden tenminste recht op het minimum (jeugd)loon, ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren.
  2. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogen internationale medewerkers nog 4 weken in de aangeboden woning blijven wonen.
  3. Flexkrachten die langer dan vijf jaar op een vleesbedrijf werkzaam zijn en duurzaam in Nederland verblijven in eigen huisvesting mogen rechtstreeks bij dat bedrijf in dienst komen.
  4. Bedrijven in de vleessector zullen erop toezien dat de uitzendbureaus en gespecialiseerde inleenbedrijven met wie zij samenwerken uitsluitend gebruik maken van gecertificeerde huisvesting volgens de normen van Stichting Normering Flexwonen.

Deze afspraken vloeien voort uit het beleid van de COV om het werk in de vleessector verder te verduurzamen.

Voorzitter Laurens Hoedemaker van de COV: “Dit is een evenwichtige afspraak voor zowel werkgevers als werknemers in de vleessector. Het is een bijzondere en dynamische periode voor de vleessector. Bedrijven hebben belang bij een verantwoorde ontwikkeling van de kosten, maar staan tevens voor de uitdaging om voldoende medewerkers te vinden en te behouden. Ik denk dat we met deze cao daar een goede balans in hebben gevonden. In de nieuwe cao zijn tevens afspraken gemaakt om de positie van internationale medewerkers in de vleessector te verbeteren. Dit is belangrijk gezien de rol die zij vervullen in onze arbeidsvoorziening”.

Het akkoord wordt nog ter formele instemming aan de leden voorgelegd.