search

Nieuws

Code of Conduct biedt extra waarborgen voor goed dierenwelzijn

Code of Conduct biedt extra waarborgen voor goed dierenwelzijn
07 april 2022 | Persberichten

De Code of Conduct van de COV is aangescherpt met extra waarborgen dierenwelzijn.
De aangescherpte set afspraken, die de COV-leden hebben gemaakt, heeft voorzitter Laurens Hoedemaker - op de jaarlijkse openbare ledenvergadering - aangeboden aan Hugo van Kasteel, Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het Ministerie van Landbouw (LNV).


De naleving van wet- en regelgeving rond het welzijn van slachtdieren ligt bij COV-leden al zeer hoog, zo blijkt uit de periodieke Naleefmonitor van de NVWA, die permanent toezicht houdt op deze en andere bedrijfsprocessen. Nederland behoort tot de wereldtop in het waarborgen dat de dieren correct worden behandeld. Om te bevorderen dat ook die laatste paar procent uit de statistieken verdwijnt, en incidenten waar mogelijk nog kunnen worden voorkomen, is de Code verder aangescherpt.

De COV Gedragsdode voorziet in jaarlijkse training van slachterijmedewerkers en rapportages. 
Met intensieve cameramonitoring, die verder gaat dan de EU-richtlijnen, blijft het aantal incidenten tot een absoluut minimum beperkt. Aanvullend wordt hard gewerkt om Artificial Intelligence in te zetten bij de beoordeling van camerabeelden. 

De Code
De Code schrijft voor dat slachterijmedewerkers, die werken met levende dieren, meer bij elkaar over de vloer komen om ervaringen uit te wisselen. Medewerkers, die zorgen voor het lossen van de dieren, krijgen jaarlijks bijscholing en worden uitgedaagd om zelf verbeteringen voor te stellen.
Daarnaast beoordelen externe specialisten de borging van het dierenwelzijn per bedrijf en komen, indien nodig, met aanbevelingen voor verdere verbetering. Deze specialisten voldoen aan COV normen en worden door de COV geregistreerd. Tot slot wordt er jaarlijks gerapporteerd over de werking, de naleving en de resultaten van de Code.

De COV
De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) behartigt de collectieve belangen van werkgevers in de Nederlandse vleessector, onder meer op het gebied van voedselveiligheid, arbeidskwesties, dierenwelzijn, kwaliteit van processen en producten, logistiek en de duurzame positie van de bedrijfstak in de keten en de Nederlandse en internationale markt. 
De leden van de COV, die werk bieden aan zo’n 12.000 medewerkers, zijn goed voor circa 90% van de Nederlandse omzet van vlees (excl. kip), die jaarlijks meer dan 8 miljard euro bedraagt.
De COV is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie voor de vleessector UECBV.

Vragen
Voor nadere vragen kunt u bellen met Dé van de Riet (Woordvoerder COV, tel. 06 1049 7892) of mailen naar communicatie@cov.nl