search

Nieuws

Vleesbelasting blijft onzalig en contraproductief idee

Vleesbelasting blijft onzalig en contraproductief idee
30 maart 2022 | Persberichten

Het idee van een vleesbelasting is en blijft onzalig en werkt contraproductief op zowel de volksgezondheid als de verduurzamingsagenda van de sectoren. Dat stellen de organisaties in de vleessector, verenigd in de Vleescoalitie, naar aanleiding van een brief van minister Staghouwer aan de Tweede Kamer, waarin de minister melding maakt het fiscale instrument (weer) te willen onderzoeken.

Vleesbelasting draagt niet bij aan de volksgezondheid
Vlees is niet schadelijk, maar bevat juist voor de mens essentiële vitaminen en aminozuren die niet in plantaardige voedingsmiddelen voorkomen. Alleen al daarom zou de overheid vleesconsumptie niet moeten ontmoedigen. Zo wordt ten onrechte gesteld dat vlees schadelijk zou zijn voor de gezondheid, terwijl het juist een unieke en bijzonder hoge voedingswaarde heeft.

Vleesbelasting is nauwelijks uitvoerbaar
In februari 2021 publiceerde adviesbureau EY in opdracht van minister Schouten van LNV een rapport over de (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees. EY concludeerde dat zo’n belasting amper uitvoerbaar is en niet bijdraagt aan het verder verbeteren van het milieu en/of de volksgezondheid.

Vleesbelasting treft vooral lagere inkomensgroepen
Een vleesbelasting raakt vooral de lagere inkomensgroepen. Het is zeer twijfelachtig of de fiscale oplossingsrichting, zoals een compensatie via het Toeslagenstelsel van de Belastingdienst, een haalbare, uitvoerbare en maatschappelijk aanvaardbare oplossing is. Zonder zo’n compensatie wordt lagere inkomensgroepen de toegang ontmoedigd tot een belangrijk voedingsmiddel en dat zal impact hebben op de volksgezondheid en forse maatschappelijke kosten hebben.

Vleesbelasting maakt de vleesproductie juist minder duurzaam
De Nederlandse vleesproductie behoort wereldwijd tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn. Extra heffingen op de verkeerde plek in de keten maken de productie per saldo minder duurzaam. Heffingen op de boerderij jagen de veehouderij Nederland uit, waarna deze elders wordt voortgezet met mogelijk minder kwaliteitsgaranties rond dierenwelzijn en aandacht voor het milieu. Heffingen op de slachterij maken Nederlands vlees duurder ten opzichte van buitenlands vlees, zonder extra kwaliteit voor de afnemer. Dan zal Nederlands vlees, met alle waarborgen van dien, minder goed in het buitenland verkocht kunnen worden.

De Vleescoalitie is een samenwerking tussen COV/VNV, POV, SBK, SVV, KNS en Vee & Logistiek Nederland.

Nadere informatie
Voor vragen over dit bericht kunt u terecht bij Dé van de Riet (COV), tel 06 1049 7892 of bij de organisaties.