search

Nieuws

Koning spreekt met NVWA en COV over dierenwelzijn in slachterijen

Koning spreekt met NVWA en COV over dierenwelzijn in slachterijen
18 februari 2022 | COV-nieuws

‘Heel goed dat Koning Willem Alexander zich uit de eerste hand laat informeren over de manier waarop overheid en bedrijfsleven het dierenwelzijn in Nederlandse slachterijen borgen’. Dat concludeert voorzitter Laurens Hoedemaker van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) na het werkbezoek van de Koning aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Utrecht.

Bij het werkbezoek op het NVWA-hoofdkantoor kreeg de Koning onder meer een virtuele rondleiding in een Nederlandse slachterij. En hij ging in gesprek met vertegenwoordigers van de NVWA en van het bedrijfsleven.
Zo werd goed inzichtelijk hoe het permanente toezicht door de NVWA is ingericht en wat de bedrijven aan extra, bovenwettelijke inspanningen verrichten. De NWVA en de bedrijven werken, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, samen om het hoge niveau van dierenwelzijn, voedselveiligheid en voedselkwaliteit in de Nederlandse vleessector te borgen en verder te verbeteren.

Hoedemaker was als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven aanwezig. Hij was onder de indruk van de kennis en betrokkenheid van de Koning. ‘We hebben gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven voor het borgen van dierenwelzijn en voedselveiligheid. En we hebben gesproken over de rol van de NVWA als toezichthouder op die borging,’ vertelt Hoedemaker. ‘De garanties die dat oplevert zijn voor onze afnemers in Nederland en daarbuiten een onderscheidende kwaliteit van vlees uit Nederland.’

Er werd ook gesproken over de politieke en maatschappelijke druk die soms op de NVWA en de vleessector staat.
‘ De Nederlandse vleessector presteert uitstekend, ook op het gebied van dierenwelzijn. Toch komen af en toe incidenten voor, het blijft mensenwerk. Dat daar dan in de politiek buitengewoon veel aandacht voor is, doet geen recht aan de inspanningen van de NVWA en van het bedrijfsleven’, stelt Hoedemaker.