search

Nieuws

COV en VNV pleiten voor bruikbare CO2-footprint en ondersteunen van export

COV en VNV pleiten voor bruikbare CO2-footprint en ondersteunen van export
08 december 2021 | Persberichten

COV en VNV hebben op 7 december in een Rondetafel bijeenkomst met de vicevoorzitter van de Europese Commissaris, Frans Timmermans, hun inzet voor en bijdrage aan de van verdere verduurzaming van de vlees- en vleeswarenproductie uitgesproken. De Rondetafel bijeenkomst was georganiseerd door de coalitie van Europese organisaties voor dierlijke producten verenigd in de European Livestock Voice (ELV). COV en VNV, die woordvoerders waren namens hun Europese organisaties hebben zich richting Frans Timmermans met name gericht op het inzetten van een werkbare en bruikbare CO2-footprint voor vlees en de noodzaak van export voor de verduurzamingstransitie.

De ELV had EU Commissaris Timmermans, verantwoordelijke voor het verduurzaminsgbeleid van de Europese Commissie, uitgenodigd voor een rondetafelgesprek op een boerderij net buiten Brussel. Centraal bij deze bijeenkomst stond de Europese Farm to Fork strategie voor de Europese voedselproductie. De intentie van dit gesprek was het bespreken van de bijdragen die de dierlijke sectoren hieraan kunnen leveren en het starten van een actiegerichte dialoog over verduurzaming. Deze bijdragen werden opgehangen aan 3 onderwerpen; dierenwelzijn, klimaat en handel. Door alle betrokken organisaties werd vanuit het algehele belang gesproken over hun bijdragen.

COV (Frans van Dongen) en VNV (Frans Egberts) hebben zich in deze dialoog namens hun respectievelijke Europese organisaties (UECBV en Clitravi) gericht tot EU Commissaris Timmermans.

Beide Nederlandse vleesorganisaties hebben het belang van de export voor de verduurzaming in Europa, maar ook buiten Europa benadrukt. En bijdrage die de sector en individuele bedrijven leveren aan deze verduurzaming door optimaal gebruik te maken van de exportmogelijkheden.

Zo draagt export in belangrijke mate bij aan de zo gewenste circulariteit van de sector. Bovendien wordt dankzij de export (van vleesdelen die in Europa minder populair zijn bij de consument), extra waarde gerealiseerd binnen de keten die essentieel is om de verduurzaming te financieren. Daarnaast worden dankzij de export van duurzame Europese vleesproducten consumenten buiten de EU bewust gemaakt van de verduurzaming in Europa en wordt vraag gecreëerd voor dergelijke duurzame producten. Dit draagt bij aan de mondiale duurzame transitie, waar de Europese Commissie een pijler van heeft gemaakt binnen de Farm to Fork strategie.

Tevens hebben beide organisaties aandacht gevraagd voor een werkbare en bruikbare CO2-footprint voor vlees. De Nederlandse vleessector heeft de ambitie uitgesproken om bij te dragen aan oplossing van het klimaatprobleem en de doelstellingen die Europa en Nederland daarbij hebben gesteld. Zo worden de mogelijkheden onderzocht van een routeplan voor een klimaatneutrale vleesproductie. Bovendien wil de Nederlandse vleessector snel starten met het communiceren van de CO2-footprint op vlees. Om transparantie te brengen voor de consument voor wat betreft de klimaatimpact van Nederlands vlees. Zodat de Nederlandse consument op basis van objectieve criteria een keuze kan maken voor vlees of alternatieven. Daarom moet bij het definiëren en communiceren van de footprint rekening worden gehouden met het aandeel eiwit in het product. Bovendien moet de footprint op het etiket de feitelijke footprint van dat product weergeven, en niet een generieke forfaitaire footprint voor een productcategorie zijn. Het hanteren van de feitelijke footprint stimuleert de sector tot maatregelen om de klimaatimpact te verminderen. Bij een generieke footprint gaat deze prikkel verloren. Bovendien zal hierdoor aangetoond worden dat het verschil in klimaatimpact tussen dierlijke eiwitten en alternatieven veel kleiner is dan vaak geframed wordt. 

Tevens hebben VNV en COV gewezen op de trage wettelijke procedures voor het toelaten van innovaties in de sector. Vaak ook nog met een negatief resultaat. Dit zet de Europese sector op achterstand ten opzichte van producenten buiten de EU. Maar vooral belemmert dit vooruitgang die kan bijdragen aan de verdere verduurzaming.
COV en VNV hebben EU Commissaris Timmermans met klem verzocht dit mee te nemen bij de uitwerking van het toekomstige Europese beleid.

Voor meer informatie: Frans van Dongen – +32 475 702 383 / fvdongen@cov.nl