search

Nieuws

Dierenwelzijn slachterijen uitstekend in orde

Dierenwelzijn slachterijen uitstekend in orde
03 december 2021 | Persberichten

Inspectieresultaten NVWA: geen enkele boete op bijna 6.500 inspecties in 2e helft 2020.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de resultaten gepubliceerd van haar inspecties op slachthuizen in 2019 en 2020. De resultaten zijn zeer goed. Naar aanleiding van bijna 70.000 inspecties is in minder dan 0,2% van de gevallen een boete uitgedeeld. In minder dan 0,5% van de gevallen werd een schriftelijke waarschuwing gegeven.

Laurens Hoedemaker, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), is tevreden : “De twintig grootste varkens- runder- en kalverslachterijen staan vanwege de grote aantallen dieren,  die er verwerkt worden, onder zogeheten ‘permanent toezicht’. Dit betekent dat de NVWA dagelijks een oog in het zeil houdt. De NVWA-dierenartsen letten in het bijzonder op:

  • dierenwelzijn
  • diergezondheid
  • voedselveiligheid

Wij ondersteunen dat van harte. De slachtsector wordt met enige regelmaat onder het vergrootglas gelegd. Activisten wekken daarbij de indruk dat het slecht gesteld zou zijn met het dierenwelzijn op onze bedrijven. Een incident wordt dan tot norm gemaakt.

Deze cijfers van de NVWA bewijzen juist het tegendeel.” Uit de cijfers blijkt, dat het dierenwelzijn prima op orde is in de Nederlandse slachthuizen:

  • slechts 2 op de 10.000 inspecties was aanleiding voor een waarschuwing;
  • in minder dan 6 op de 10.000 inspecties werd er een boete uitgeschreven.

De NVWA publiceert haar inspectieresultaten over 2019 en 2020 per halfjaar. Er is ook inzichtelijk gemaakt hoe de individuele bedrijven scoren. Daaruit blijkt dat het recente dierenwelzijnsincident bij slachterij Gosschalk inderdaad een incident is. Het bedrijf heeft prima scores op het gebied van dierenwelzijn. In 2019 en 2020 kreeg het daarvoor geen enkele boete of schriftelijke waarschuwing.

COV-voorzitter Hoedemaker heeft nog wel enkele kritische kanttekeningen bij de publicatie:
“De kop die de NVWA boven haar nieuwsbericht zette, is onnodig negatief. De kop luidde als volgt: Inspectieresultaten NVWA grote slachthuizen: jaarlijks honderden boetes en waarschuwingen. Het beeld dat hiermee  opgeroepen wordt, is niet representatief. Het lijkt alsof de inspectie zich met deze kop wil profileren ten koste van een sector, die het feitelijk juist heel erg goed doet.”

“Ook worden ‘overtredingen’ gerapporteerd, waartegen nog bezwaarprocedures lopen. Dat is in strijd met het beginsel dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is. In de praktijk blijkt dat die voorlopige ‘overtredingen’ vaak ingetrokken of weerlegd worden. Dit wel publiceren schept een onterecht negatief beeld. Een onafhankelijke en objectieve overheidsinspectie moet dit niet willen.”

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met woordvoerder Dé van de Riet, tel. 06 1049 7892 of mailen naar communicatie@cov.nl