search

Nieuws

Voortgangsrapportage COV masterplan 2025

Voortgangsrapportage COV masterplan 2025
04 oktober 2021 | Algemeen

Miljoenen consumenten in binnen- en buitenland eten dagelijks onze lekkere, veilige en verantwoorde vleesproducten. De Nederlandse vleessector is succesvol door haar hoge kwaliteitsstandaarden. Door steeds te verbeteren, blijven we bijdragen aan het optimaal voeden van de wereld en aan de Nederlandse economie. De COV en haar leden doen dit aan de hand van het masterplan 2025 “De Nederlandse vleessector in balans“, met daarin de volgende hoofdthema’s:

  • Transparantie en integriteit
  • Kwaliteit van product en proces
  • Dierenwelzijn en diergezondheid
  • Internationale marktpositie
  • Duurzaamheid
  • Kennis en innovatie

Jaarlijks wordt er een voortgangsrapportage gepresenteerd. Hierin wordt stil gestaan bij de belangrijkste acties en resultaten van het voorgaande jaar.

In 2020 heeft Corona een enorme impact gehad op de vleessector en de activiteiten van de COV. Veel tijd en energie is besteed aan het ondersteunen van de sector. De grootste uitdagingen lagen op het gebied van medewerkers en veranderende afzetmarkten.

Door het uitstellen van de openbare ledenvergadering, is de voortgangsrapportage 2020 later dan normaal. Naast de voorgang per thema wordt ook de impact van Corona op de vleessector belicht.

Klik hier voor de rapportage en u treft deze ook aan op de homepage van onze website.