search

Nieuws

Samen op weg naar verspillingsvrij

Samen op weg naar verspillingsvrij
08 september 2021 | Algemeen

Wereldwijd gaat meer dan 30% van het voedsel verloren. Dit is de gehele keten, van de boerderij tot en met het bord. Dit is uiteraard zonde van alle energie, tijd, geld en moeite die het produceren van dit waardevolle voedsel kost. Door minder te verspillen kunnen we veel meer mensen voeden zonder meer voedsel te produceren.

Als partner van de Verspillingsvrije week en stakeholder in de stichting Samen Tegen Voedselverspilling draagt de COV bij aan het verminderen van voedselverspilling. Zo min mogelijk verspillen is sinds jaar en dag een hoge prioriteit in de vleessector. Iedere dag zijn we bezig om alle delen van het dier te gebruiken en zo min mogelijk weg te gooien. Van alle delen worden mooie en smakelijke producten gemaakt.

Het voorkomen van verspilling stopt echter niet als de consument zijn of haar vlees koopt. Ook bij de consument thuis kan nog veel winst worden behaald. Zo worden er per Nederlander 4 boterhammen per week weggegooid, dat is 2 miljoen kilo brood per week! Van vlees en vleeswaren word per week 800.000 kilo weggegooid.

84% van de Nederlanders heeft de intentie om minder te verspillen, maar kunnen daarbij nog hulp gebruiken. In de Verspillingsvrije week worden dan ook tips en informatie gedeeld om ook de verspilling thuis zo klein mogelijk te houden. Het gaat om kleine stapjes die bij elkaar een groot verschil gaan maken. Op Vlees.nl en verspillingsvrijeweek wordt hier van 7 tot 13 september aandacht aan besteed.