search

Nieuws

Weer meerwaarde uit diermeel

Weer meerwaarde uit diermeel
15 juli 2021 | Algemeen

Het Europees Parlement keurde recent een wetswijziging goed om veilige dierlijke bijproducten (zoals diermeel) te verwerken tot voer voor varkens en pluimvee. Diervoeder in Nederland bestaat al voor 43% uit restproducten. Door gebruik van diermeel in voer (op een voedselveilige manier) toe te staan, kan de vee- en vleesketen nog meer reststromen tot waarde brengen en de dierlijke eiwitketen meer circulair worden. Eind september gaat de wetswijziging voor finaal akkoord naar de Europese Ministerraad.

Wat is Diermeel?
Diermeel is een gedroogd poeder gemaakt van bijproducten uit slachterijen. Al meer dan 20 jaar mag dit diermeel in Europa niet meer worden gebruikt in diervoeder. Dit verbod was het gevolg van de uitbraak van BSE. In plaats van diermeel worden nu meer andere eiwitrijke grondstoffen, zoals soja, verwerkt in diervoer en het diermeel kan in de EU niet tot waarde worden gebracht. Het wordt nu geëxporteerd naar landen buiten de EU, terwijl wij nieuw geoogste (‘virgin’), plantaardige eiwitten importeren voor het voer. Het gevolg: veel extra vervoersstromen naar en vanuit de EU en een deel van deze waardevolle grondstof wordt verspild.

Onderzoek naar voedselveiligheid
De afgelopen jaren is veel onderzocht en overlegd door verschillende stakeholders, onder andere binnen het project RENEW. Daarin wordt ketenbreed onderzoek gedaan naar toepassing van samengestelde reststromen uit foodservice en retail in duurzaam veevoer (‘eco-feed’). Voedselveiligheid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Inmiddels blijkt het verbod deels op te heffen zonder risico’s voor de dier- en volksgezondheid. 

Wetswijziging Europa
In het derde kwartaal van dit jaar wordt het verbod deels opgeheven. Dit betekent dat alleen diermeel van varkens en kippen mag worden gebruikt en dat daar geen rundermeel in mag zitten. Daarnaast mag varkensmeel alleen in diervoer voor kippen worden verwerkt, en pluimveemeel mag alleen in diervoer voor varkens. Ook wordt het gebruik van insecteneiwit toegestaan.

Minder import, meer circulariteit
In het kader van voedselverspilling is dit positief nieuws. Met de wetswijziging wordt een stap gezet richting een meer circulaire Europese economie. Hierdoor zijn straks minder nieuw geoogste en geïmporteerde grondstoffen, zoals soja, nodig. Ook omdat diermeel en insecteneiwit zeer hoogwaardige ingrediënten zijn in diervoeders. Meer diermeel kan optimaal worden benut en er is minder verspilling tijdens transport en het verwaarden van het diermeel. 

Bron: samentegenvoedselverspilling.nl