search

Nieuws

Vleessector trots op ondertekening Code of Conduct

Vleessector trots op ondertekening Code of Conduct
06 juli 2021 | Algemeen

De Europese vee- en vleessector is er trots op de ‘European Code of Conduct on responsible food business and marketing practices’ te hebben ondertekend die 5 juli van start is gegaan.

Vorig jaar heeft de Europese Commissie de UECBV uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwikkeling van de gedragscode. We werden actief betrokken bij het opstellen van de Code – zowel rechtstreeks als via CELCAA, die handelaren  in agri-food commodities  vertegenwoordigt .

Als ondertekenaar zet de vee- en vleessector zich in om een bijdrage te leveren aan de transformatie van de voedselsystemen waarin zij opereert binnen haar invloedssfeer. Dit is een pad dat de vee- en vleessector al bewandeld en onze leden in heel Europa hebben al een breed scala aan programma's om de beste milieuprestaties te garanderen, om deel uit te maken van de oplossing.

De regeling kent twee niveaus:

  • Voor verenigingen in de EU: zeven ambitieuze doelstellingen, elk met streefcijfers en indicatieve acties. Deze doelstellingen hangen samen met acties om de overgang naar gezonde en duurzame consumptiepatronen te bevorderen. Het doel is om de impact van voedselverwerking en -verkoop en de eigen activiteiten van voedseldiensten op de duurzaamheid te verkleinen, en om de duurzaamheid van voedselwaardeketens met betrekking tot de primaire producenten en andere actoren in de keten te verbeteren. De verenigingen moeten jaarlijks verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang;
  • Voor bedrijven: een kader voor koplopers, gericht op ambitieuze verbintenissen met meetbare resultaten op uiteenlopende gebieden: van dierenwelzijn tot suikerreductie en het terugdringen van de broeikasgasemissies in hun volledige productassortiment. Deze bedrijven brengen jaarlijks verslag uit in de vorm van een samenvatting van hun duurzaamheidsverslag.

Meer details, inclusief de volledige lijst van ondertekenaars, staan op de website van de Europese Commissie

Bouwen op succes
Vlees maakt deel uit van onze cultuur en erfgoed. Het is  zeer  voedzaam, is een uitstekende bron van eiwitten, bevat veel essentiële vitamines en blijft een  belangrijk  onderdeel van een gezond en uitgebalanceerd dieet. De landbouw is een van de weinige sectoren die de afgelopen 20 jaar zijn CO2-uitstoot heeft weten te verminderen.

UECBV publiceerde in 2019 zijn RedMeat Footprint en wil hierop verder bouwen. UECBV is ook betrokken bij initiatieven, zoals het verbeteren van dierenwelzijn tijdens transport (richtlijnen), slachthygiënegids voor goede praktijken (in een laatste ontwikkelingsfase) maar ook circulaire economie, biodiversiteit, duurzame waardecreatie en veerkracht. UECBV was een van de eerste sectoren die in 2020 actief in de Farm to Fork-strategie plaatsnam en ziet de Code van  Conduct dan ook als een vervolg op het feit dat het een verantwoordelijke speler in de voedselketen is.

UECBV roept de EU-Commissie op om in dialoog met belanghebbenden in de voedsel- en diervoederketen te blijven werken aan voortgang in dit proces.

"We zijn blij dat we deel hebben uitgemaakt van dit proces en hoewel er nog enkele onzekerheden zijn over  de manier waarop de code zal worden behandeld, vertrouwen we erop dat de manier waarop we allemaal hebben samengewerkt tijdens het proces zal helpen om de resterende problemen gemakkelijk op lossen",  aldus Karsten Maier, secretaris-generaal van UECBV.