search

Nieuws

Voorstel PvdD voor belasting op dieren remt verduurzaming veehouderij

Voorstel PvdD voor belasting op dieren remt verduurzaming veehouderij
11 maart 2021 | Algemeen

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft eerder deze week een voorstel gedaan voor een belastingheffing op slachtvee. Het voorstel voorziet erin (fors) belasting te heffen op alle dieren zodra die naar de slachterij worden vervoerd. De rekening wordt neergelegd bij de veehouders. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) vindt het voorstel niet realistisch, ongewenst en contraproductief.

Het wetsvoorstel is het zoveelste dat voorziet in een extra belasting voor Nederlandse veehouders. Zou het voorstel doorgang vinden, dan zou een bedrag van ruim € 1 miljard aan de boeren worden onttrokken; geld dat hard nodig is om samen met de keten verder te verduurzamen. Dat gebeurt volop; alle ketenpartners overleggen al geruime tijd over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat voor alle huidige en toekomstige verduurzamingsinitiatieven een reële prijs aan de keten wordt vergoed.

Op het terrein van het verduurzamen van de keten lopen vele succesvolle initiatieven, onder andere vanuit de Coalitie Vitale Varkenshouderij en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector, het Klimaatakkoord en de farm-to-forkstrategie van de Europese Commissie. Initiatieven die weliswaar ingrijpend en kostbaar zijn, maar een wezenlijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de keten.

De door de PvdD voorgestelde belastingtarieven zijn voor sommige dieren even hoog als - of zelfs hoger dan - de opbrengstprijs en alleen al om die reden niet realistisch. Nederlands vlees zou uit de markt worden geprijsd met als risico dat er vlees uit andere EU-landen dat minder duurzaam is geproduceerd bij de Nederlandse consument terechtkomt.

Daarnaast is het belangrijk dat onze eigen voedselzekerheid in Nederland zowel kwalitatief als kwantitatief geborgd blijft. Als we daarvoor afhankelijk worden van het buitenland, is er een reële dreiging van lege vleesschappen bij crises zoals COVID-19.