search

Nieuws

Vleesindustrie zet met Code voor dierenwelzijn puntjes op de i

Vleesindustrie zet met Code voor dierenwelzijn puntjes op de i
23 februari 2021 | Persberichten

Zoetermeer, 23 februari 2021 – Om het dierenwelzijn bij slachterijen verder te verbeteren, heeft de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) de “Code voor dierenwelzijn op de slachterij’ opgesteld. Deze Code voorziet bovenop alle huidige maatregelen onder meer in een jaarlijkse training van de slachterijmedewerkers en een jaarlijkse rapportage. De code dierenwelzijn wordt per 1 mei 2021 geïmplementeerd en is opgenomen in de COV-gedragscode.

“De Nederlandse vleessector behoort op het gebied van dierenwelzijn tot de wereldtop”, zegt Richard de Mooij van de COV. Het vervoeren en verwerken van dieren gebeurt in ons land volgens zeer strenge regels. De NVWA houdt permanent toezicht op de naleving van deze regels in de zogenoemde Naleefmonitor, waarvan de COV hoopt dat deze snel weer publiek beschikbaar wordt.

Mede door de extra intensieve cameramonitoring, die verder gaat dan de Europese richtlijnen, blijft het jaarlijkse aantal dierenwelzijnsincidenten tot een minimum beperkt. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) wil het aantal incidenten verder terugbrengen richting nul.

Richard de Mooij van de COV licht toe: “Wanneer je incidenten helemaal uit wilt bannen, blijkt in de praktijk dat training en scholing hierin cruciaal zijn. Deze nieuwe Code voor dierenwelzijn zet de puntjes op de i en zal ertoe bijdragen dat incidenten tot het verleden gaan behoren. Het is ook de bedoeling om Artificial Intelligence in te gaan zetten bij de beoordeling van de camerabeelden om zo tot een nog betere borging te komen van het dierenwelzijn.” 

De Code schrijft voor dat medewerkers die betrokken zijn bij dierenwelzijnshandelingen van slachterijen meer bij elkaar over de vloer komen om ‘best practices’ en ervaringen uit te wisselen. Slachthuismedewerkers die betrokken zijn bij het lossen van de dieren krijgen jaarlijks betere en intensievere scholing en worden uitgedaagd om zo nodig ook zelf verbeteringen voor te stellen: een echte bottom-up benadering. Tevens worden externe dierenwelzijnsspecialisten ingeschakeld die de borging van het dierenwelzijn per bedrijf beoordelen, en zo nodig met aanbevelingen komen voor verdere verbetering. Deze specialisten moeten voldoen aan door de COV gestelde normen en worden door de COV geregistreerd. Tot slot wordt er jaarlijks middels een aantal gedefinieerde KPI’s gerapporteerd over de werking, naleving en resultaten van de Code.

Over de COV
De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) behartigt de collectieve belangen van werkgevers in de Nederlandse vleessector, onder meer op het gebied van voedselveiligheid, arbeidskwesties, dierenwelzijn, kwaliteit van processen en producten, logistiek en de duurzame positie van de bedrijfstak in de keten en de Nederlandse en internationale markt. De leden van de COV, die werk bieden aan 12.000 medewerkers, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 90% van de totale Nederlandse omzet van vlees (exclusief pluimveevlees), die jaarlijks meer dan 8 miljard euro bedraagt. De COV is lid van de Europese koepelorganisatie voor de vleessector UECBV.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Richard de Mooij, Secretaris Centrale Organisatie voor de Vleessector, rdmooij@cov.nl