search

Nieuws

Belang van Chinese markt centraal tijdens COV export dag

Belang van Chinese markt centraal tijdens COV export dag
21 januari 2020 | COV-nieuws

De Chinese markt en de export naar China stonden dit jaar centraal tijdens de COV Export Dag. Net als voorgaande jaren heeft de COV ook aan het begin van dit jaar weer een Export Dag georganiseerd voor COV en VNV leden. Gastspreker was de Nederlandse plv. CVO, Hendrik-Jan Roest, die binnen de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor markttoegang.

Ook dit jaar kende de COV Export Dag weer een grote opkomst van de COV, VNV en geassocieerde leden wat het belang van export voor de Nederlandse vleessector weerspiegelt.

Omdat Afrikaanse Varkenspest het afgelopen jaar grote gaten heeft geslagen in de Chinese varkensproductie (die ca 50% van de wereld varkensvleesproductie omvat) was er afgelopen jaar een enorme vraag vanuit China voor vlees in het algemeen en varkensvlees in het bijzonder. Dit heeft vorig jaar geleid tot een record export vanuit Nederland naar China. Waar het vorige record 223.000 ton was (2016), is in 2019 293.000 ton varkensvlees geëxporteerd. In waarde bedroeg deze export afgelopen jaar 557 miljoen euro, waar dit in 2016 343 miljoen euro was.

Tijdens een uitgebreide presentatie omtrent de situatie in China is getoond dat China agv AVP circa 50% van de varkensvleesproductie heeft verloren. Dit heeft tot een grote importbehoefte en hoge prijzen in China geleid met als gevolg hoge varkensvleesprijzen in Europa en Nederland. Deze situatie zal nog enige tijd voort duren. Ook de komende jaren zal de export naar China van varkensvlees groot zijn. Maar ook de behoefte aan andere vleessoorten (rundvlees/kalfsvlees) zal groot zijn.Europa en Nederland nemen hiervan een groot deel voor hun rekening. Pas over enige jaren zal China de varkensvleesproductie weer op een hoger niveau brengen. De verwachting is echter dat dit niet meer op het oude niveau zal zijn. De Chinese ontwikkelingen zullen daardoor de wereldhandel van vlees drastisch veranderen.

Keerzijde hiervan is wel dat de Nederlandse sector er voor moet waken met de grote vleesexport omissies te maken die tot beperking van de export kunnen leiden. De plv. CVO, Hendrik-Jan Roest heeft in zijn presentatie hier uitgebreid bij stil gestaan. Vergissingen bij het opstellen van de exportcertificaten kunnen zich opstapelen. Hij deed dan ook een dringend verzoek aan de exportbedrijven om zeer zorgvuldig hier mee om te gaan.

Dit is van groot belang omdat de export naar landen als China voor de vleessector niet enkel een groot economisch belang heeft (hoge prijzen), maar ook cruciaal is voor het streven naar duurzaamheid van de sector en de circulariteit. De wereldmarkt is onmisbaar om de kosten die de sector moet maken voor het produceren van duurzaam vlees terug te verdienen. En dankzij de wereldmarkt kan de Nederlandse vleessector ook circulair produceren. Voor de COV is het faciliteren van de internationale export daarom een speerpunt.

In de laatste presentatie van de Export Dag heeft Ruben van Rooij namens de COV de leden bij gesproken over de resultaten van de inspanningen van COV voor markttoegang in 2019 en de verwachtingen voor 2020.

Op dit vlak was 2019 een succesvol jaar met de opening van China en Korea voor rund- en kalfsvlees. Voor varkensvlees hebben nu alle grote slachterijen toegang tot de belangrijke Chinese markt.

Contactpersoon: Frans van Dongen (0032 475 702 383)