search

Nieuws

COV: Incidenten bij slachten verschrikkelijk, maar het algemene beeld onveranderd goed

COV: Incidenten bij slachten verschrikkelijk, maar het algemene beeld onveranderd goed
17 januari 2020 | Persberichten

Elk incident rond het dierenwelzijn in Nederlandse slachterijen is er één teveel en sommigen constateringen uit de boeterapportages van de NVWA zijn ronduit verschrikkelijk. Maar het zijn wel incidenten. Met de 12 boetes in 18 maanden bevestigt de NVWA ook het beeld dat de overige 99,99% van de slachtingen in Nederland netjes volgens de hoge welzijnsmaatstaven en het wettelijk toezicht plaatsvindt.

Dat stelt de COV naar aanleiding van de publicatie door RTL Nieuws en Varkens in Nood van NVWA boeterapportages van overtredingen door Nederlandse slachterijen. De COV werkt er met de eigen leden hard aan om het welzijn van de dieren optimaal te waarborgen en dergelijke incidenten volledig uit te bannen.
Elk incident rond het dierenwelzijn in ons land is er echter één teveel en raakt de bedrijfstak als geheel. De COV heeft de bedrijven met welzijnsschendingen opgeroepen om aanvullende maatregelen te nemen en een actieplan aan de COV voor te leggen hoe deze ernstige welzijnsschendingen in de toekomst worden voorkomen.

De COV en de aangesloten leden hebben dierenwelzijn en hygiëne hoog in het vaandel staan. Speciaal opgeleide ‘welfare officers’ zorgen dagelijks voor de begeleiding van de dieren van de wachtruimtes tot de slacht. Ondernemingen werken met kwaliteitssystemen en hygiënecodes. Verder hebben alle COV-bedrijven al sinds 2019 camera’s waarmee kritische bedrijfsprocessen, specifiek op dierenwelzijn, nauwlettend gevolgd worden en zo nodig bijgesteld. De COV heeft al eerder bij de overheid bepleit dat ook andere (kleine) slachterijen verplicht camera’s moeten installeren, helaas nog zonder succes.

Permanent toezicht NVWA
Op alle COV slachterijen zijn permanent meerdere dierenartsen van de NVWA aanwezig om alle varkens levend te keuren en zij zien ook toe op het dierenwelzijn en de borging van voedselveiligheid. Hiertoe heeft de NVWA ook toegang tot de beelden van de camera’s op het bedrijf. Waar nodig treedt de NVWA direct op.
Volgens de Naleefmonitor van de NVWA leven Nederlandse slachterijen de wet- en regelgeving goed na. De COV ziet deze monitor als een goede bron van betrouwbare informatie waarbij een vakkundige beoordeling van cijfers en feiten, transparantie en de bedrijfsmatige privacy in balans zijn.

Nadere informatie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Richard van der Kruijk  rvdkruijk@cov.nl