search

Nieuws

Insleep van Afrikaanse varkenspest via parkeerplaatsen voorkomen

Insleep van Afrikaanse varkenspest via parkeerplaatsen voorkomen
30 september 2019 | Algemeen

Bij risico parkeerplaatsen heeft Rijkswaterstaat extra maatregelen genomen om te zorgen dat mensen goed geïnformeerd zijn over Afrikaanse varkenspest en om de kans te minimaliseren dat wilde zwijnen in contact komen met meegebrachte varkensproducten. Om te waarborgen dat de maatregelen op de parkeerplaatsen goed blijven, is besloten om gecoördineerd de parkeerplaatsen te bezoeken en te controleren. Dat wordt gezamenlijk en op vrijwillige basis gedaan door dierenartsen en medewerkers van varkensslachterijen. Het is een initiatief van de dierenartsenorganisatie KNMvD en de Centrale organisatie voor de vleessector COV.

Naar aanleiding van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest in Europa is in kaart gebracht hoe de insleep in Nederland voorkomen zou kunnen worden. Het grootste risico wordt toegedicht aan menselijk handelen en transportbewegingen vanuit gebieden die besmet zijn. Met name meegebrachte varkensproducten van besmette varkens kunnen een gevaar vormen wanneer ze worden opgegeten door zwijnen.

Met deze reden is in het kader van preventiemaatregelen een overzicht gemaakt van parkeerplaatsen in gebieden met wilde zwijnen, waar veel verkeer uit Oost-Europa gebruik van maakt. Dit zijn de risico parkeerplaatsen. Er zijn inmiddels diverse dierenartsen die de risico parkeerplaatsen controleren. Via Richard de Mooij van de COV kan men de auditprotocollen ontvangen.

Zie voor meer informatie een overzicht van de risico parkeerplaatsen in Nederland op de site van de KNMvD.