search

Nieuws

COV-Trusted Pork en Trusted Veal slaan handen in elkaar tijdens beurs in Japan

COV-Trusted Pork en Trusted Veal slaan handen in elkaar tijdens beurs in Japan
07 maart 2019 | Ledennieuws

De COV promotiecampagnes Trusted Pork en Trusted Veal hebben deze week beiden acte de presence gegeven tijdens de Foodex beurs in Tokyo, Japan.

Vanuit een gecombineerde, grote stand hebben COV en haar varkensvleesexporterende en kalfsvleesexporterende leden zich gepresenteerd als een exporteur van veilig en gecontroleerd kwaliteitsvlees. Herkomst en imago zijn van groot belang voor de Japanse consument en de Japanse afnemers van vlees. Het communiceren van de sterke punten van de Nederlandse vleessector is daarom van groot belang om dat gewenste hoogstaande imago te verwerven en te behouden. De opmerkzame aanwezigheid van de Nederlandse vleessector op de Foodex beurs heeft hier opnieuw aan bijgedragen.

Vanuit de Trusted Veal en Trusted Pork stand zijn dagelijks vele kalfsvlees- en varkensvleeshapjes uitgeserveerd aan de bezoekers van de COV-stand door chef Edgar en chef Franklin. De hapjes vonden gretig aftrek bij de vele bezoekers.

De Foodex beurs viel dit keer samen met de inwerkingtreding van het Vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan. Dit Vrijhandelsakkoord zal een extra stimulans geven aan de Nederlandse export van varkensvlees en vooral kalfsvlees. Voor deze laatste wordt de invoerheffing verlaagd van 38,5% tot op termijn 9%. Dit zal de positie van Nederlands kalfsvlees op de Japanse markt in grote mate versterken.

Tijdens een speciaal hiervoor door de Europese Commissie georganiseerd seminar is dit nogmaals onderstreept.

De COV stand is tijdens de Foodex dagen ook bezocht door de EU ambassadeur in de EU en de Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi en Landbouwraad Evert Jan Krajenbrink.

Tijdens de Foodex zijn ook nieuwe afspraken gemaakt voor verdere promotieacties voor Trusted Veal en Trusted Pork in Japan, zoals een kalfsvleesreceptenwedstrijd en Holland meat events.