search

Nieuws

COV versterkt samenwerking met China rond AVP

COV versterkt samenwerking met China rond AVP
22 februari 2019 | COV-nieuws

De COV heeft met de Chinese zusterorganisatie CMA afspraken gemaakt over de inzet richting overheid om varkensvlees te kunnen blijven exporteren bij een onverhoopte uitbraak van varkenspest. Met het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MOU) is daarnaast ingezet op regionalisatie bij de bestrijding van een eventuele AVP uitbraak onder wilde varkens om onnodige handelsbelemmeringen waar mogelijk te voorkomen.

Voorzitter Jos Goebbels is ingenomen met de samenwerking met de Chinese Meat Association (CMA). ‘Het is cruciaal voor de Nederlandse varkensvleesketen dat we de goede contacten hebben en onderhouden en ook in het dossier Afrikaanse varkenspest samenwerken met onze Chinese partners. Inhoudelijk van groot belang zijn de uitwisseling van informatie, de bestrijding van het virus en het ontwikkelen van een vaccin. China is buiten de EU onze grootste markt en hebben we nodig voor onze duurzame productie én veilige afzet.’

De kern van de zaak is volgens Goebbels het van beide kanten willen voorkomen dat een uitbraak van AVP leidt tot directe beperkingen in de handel in varkensvlees(producten). ‘Dat zou een catastrofe zijn. We moeten toe naar het gecombineerd toepassen van twee OIE standaarden. Aan de ene kant een regionalisering in de bestrijding, zodat veilige regio’s niet onnodig gedupeerd worden. Aan de andere kant is het zaak om onderscheid te maken tussen (professioneel) gehouden varkens en wilde zwijnen. We moeten gegarandeerd veilige producten kunnen blijven verhandelen en tegelijkertijd de bestrijding onder de wilde populatie ter hand nemen.

Nederland trekt in dit dossier samen op met Duitsland, Frankrijk, Spanje  en Denemarken die net als Nederland AVP vrij zijn. Deze landen hebben het memorandum mede ondertekend. De krachtenbundeling is volgens Goebbels een sterk signaal aan de Europese Commissie, de Chinese overheid en de lidstaten dat er maatwerk nodig is in zowel het handels-technische deel als in het onderscheid maken tussen professioneel gehouden en wilde dieren.

Het Memorandum werd in Beijing getekend als afsluiting van een geslaagd symposium over alle facetten van AVP. Zo presenteerde de Nederlandse (plv.) CVO Wim Pelgrim de preventieve maatregelen van Nederland, dat zelf AVP-vrij is, maar de situatie in de nabijgelegen Belgische Ardennen uiteraard nauwlettend volgt. De bijeenkomst is georganiseerd door de CMA, de UECBV en het IMS en is bijgewoond door de top van GACC, het Chinese departement dat verantwoordelijk is voor de toelating tot de Chinese  markt en de inspecties uitvoert aan de grens. Het Chinese en het Nederlandse bedrijfsleven waren met diverse grote bedrijven aanwezig.

AVP is een varkensziekte en vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Het heeft zich afgelopen jaren in delen van Europa verspreid onder wilde zwijnen. Het is voor de varkensvleesketen van het grootste belang dat alle preventiemaatregelen strikt worden nageleefd om het virus buiten het land te houden.

Zie voor achtergrondinformatie over AVP ook het dossier op Vlees.nl.

Contactpersoon: Dé van de Riet (079-3634922)