search

Nieuws

Onderzoek beheersing Hepatitis E in varkensketen

Onderzoek beheersing Hepatitis E in varkensketen
14 februari 2019 | Algemeen-besloten

De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, HAS Den Bosch en Wageningen BioVeterinary Research zijn samen met het vlees(waren)bedrijfsleven (onder meer COV, VION, VNV) gestart met het onderzoeken van nadere beheersmaatregelen rond Hepatitis E virus in de varkensketen.

Het doel van het onderzoek is om te komen tot effectievere beheersmaatregelen op de boerderij. Dit moet bevorderen, dat minder HEV-dragende varkens worden geleverd aan de slachterij, zodat ook het in omloop brengen van besmette varkensproducten verder wordt teruggebracht.

Achtergrond
Hepatitis E is een aandoening van de lever die veroorzaakt wordt door het Hepatitis E virus (HEV). In Europa zien we vrijwel alleen type 3 bij zowel varkens als mensen. Infecties van de mens verlopen vaak zonder symptomen (mensen worden niet ziek). Bij specifieke risicogroepen (verminderde weerstand, bij bloedtransfusies of bij orgaantransplantaties) kan een infectie resulteren in ziekte (koorts, buikpijn, geelzucht). Zie daarvoor de themapagina over Hepatitis E op Vlees.nl.
Consumptie van bepaalde (onverhitte) varkensvleesproducten wordt gerelateerd aan een hogere kans op een HEV infectie. Deze specifieke producten (lever, middenrif) heeft de vleesverwerkende industrie (COV, VION & VNV) in 2017 al geïdentificeerd en in de verwerking beheerst. Betere beheersing bij de varkens verlaagt de transmissieroutes vanaf de bron.

‘HEVentie’
Op een workshop van het Europese en het Britse Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA – FSA in 2018) werd gesteld dat meer kennis nodig is van vóór en ná de slacht waar het gaat om verspreiding en beheersing van HEV. Het ‘HEVentie’ project wil die kennis opdoen en effectieve maatregelen voor het varkensbedrijf helpen ontwikkelen.

Onderzoek
In de eerste onderzoeksfase wordt de mate van HEV verspreiding tussen en binnen varkensbedrijven in Nederland bestudeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan diagnostische testen voor toepassingen in de monitoring of beheersing van HEV op varkensbedrijven.
Vervolgens wordt gekeken naar infectiepreventie- en andere management maatregelen die het verschil in HEV verspreiding veroorzaken. Deze informatie geeft inzicht in effectieve interventiemaatregelen.
Aansluitend wordt een longitudinale studie uitgevoerd op bedrijven met een hoge en lage HEV besmettingsgraad om de dynamiek van verspreiding van HEV gedetailleerd te bestuderen. Tot slot wordt een interventie studie gedaan op enkele varkensbedrijven met de eerder gedefinieerde interventiemaatregelen voor het tegengaan van HEV verspreiding.

‘HEVentie’ is een 4-jarig programma en is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘One Health for Food (1H4F)’ binnen het Publiek-Private samenwerkingsprogramma TKI Agri&Food. ‘HEVentie’ wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en de negen private partners.

Projectinformatie:
Tijs Tobias (Universiteit Utrecht, Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren);
Wim van der Poel (Wageningen BioVeterinary Research)

Nadere informatie
Zie voor algemene informatie over Hepatitis E zie het platform Vlees.nl:
www.vlees.nl/themas/diergezondheid/varkens/hepatitis-e/

En meer gericht op:
www.1health4food.nl/nl/1health4food/Projecten.htm