search

Nieuws

Vitale export is voorwaarde voor verduurzaming

Vitale export is voorwaarde voor verduurzaming
07 februari 2019 | COV-nieuws

De export van Nederlands vlees is een voorwaarde om de hele keten verder te laten verduurzamen en onze toppositie op dat vlak te verstevigen. Dat zegt Frans van Dongen, Secretaris Internationale Zaken bij de COV, in het jaarverslag over 2018.
Van Dongen: 'In onze toekomstvisie heeft de COV diverse ambities uitgesproken, op economisch gebied, rond kwaliteit, veiligheid, welzijn en duurzaamheid; maar al die aspecten staan of vallen met de export in het algemeen en de vierkantsverwaarding in het bijzonder'.

Economische kracht is duurzaam belang
Van Dongen: 'De export, met name die buiten de EU neemt snel aan belang  toe. In 2018 was dat al meer dan 1 miljard euro: dat is inmiddels de helft van de totale export. Juist deze uitvoer naar de zogeheten 'derde landen' draagt bij aan de vierkantsverwaarding en dus een goede opbrengst voor de hele keten. En dat is cruciaal voor de duurzaamheidsagenda. In de eerste plaats in het tot waarde brengen van producten die in eigen regio minder gewild zijn. Maar met name dus ook indirect. '

De Nederlandse varkenssector heeft stappen gezet met het Varken van Morgen, in aanleg gericht op de thuismarkt. Van Dongen: 'Deze verduurzaming vergt investeringen en gaat gepaard met hogere productiekosten. Die kunnen deels worden terugverdiend op de thuismarkt, maar vereisen altijd ook afzet op de wereldmark. Geen vitale varkenssector in Nederland zonder vitale export.'
Dierenwelzijn is een thema dat niet direct vooraan staat in veel landen waar Nederlandse vleesbedrijven naar exporteren. Van Dongen: 'Dat verandert en biedt kansen omdat dit in Nederland al integraal in het pakket zit.'

'Best of all worlds'
Wat kwaliteit en veiligheid betreft, streeft Nederland naar het hoogste niveau. Van Dongen: 'Elke exportmarkt heeft specifieke eisen en legt weer andere accenten. Onze bedrijven moeten hoe dan ook aan alle wensen voldoen om naar die landen te kunnen exporteren. Zo werkt de NL Vleessector op een niveau dat zich laat omschrijven als ‘the best of all worlds’.

Een goed jaar
Het jaar 2018 kan de boeken in als een goed jaar voor de Nederlandse vleessector. De export is gegroeid en er zijn stappen gezet rond de markttoegang. Van Dongen: 'Voor varkensvlees is Mexico open gegaan, de derde grootste importmarkt in de wereld. Zo heeft Nederland nu vrij exclusief toegang tot de tien grootste importlanden. Voor kalfsvlees is met China het twee grootste importland van rund/kalfsvlees in de wereld open gegaan. We hebben nu toegang tot 8 van de 10 grootste mondiale rundvlees importerende landen. Geen enkel ander EU-land kan dat zeggen'.

Promotie en ambitie
Van Dongen wijst ook op het belang van promotiecampagnes. 'Dankzij onze promotiecampagnes Trusted Pork en Trusted Veal zijn we zichtbaar op een aantal belangrijk exportmarkten. Met Trusted Pork in Azië, waaronder China en Japan. En met Trusted Veal in de VS en Japan, twee high potentials.
We zien dat terug in onze export resultaten. De export van varkensvlees naar enkele belangrijke markten is gegroeid in 2018. Dit is het geval voor China, Japan, Zuid-Korea en ook Australië. Voor kalfsvlees is de export naar de VS en Japan gegroeid.
Komende jaren willen we voor de varkenssector de markttoegang verbreden naar meer deelstukken. Voor rund-  en kalfsvlees werken we aan China, Zuid-Korea, de VS en Australie.'

Zie hier het videojaarverslag en het gesprek met Frans van Dongen