search

Nieuws

COV voorzitter Goebbels: sterker als vleesketen optreden

COV voorzitter Goebbels: sterker als vleesketen optreden
07 februari 2019 | Persberichten

Economische en maatschappelijke uitdagingen voor de Nederlandse vleessector kunnen alleen effectief opgepakt worden vanuit sterkere ketenverbanden. In navolging van de kalversector gaat ook de varkenssector een nieuwe ketenorganisatie opzetten om samen gemeenschappelijke doelen te halen op het terrein van het milieu, de diergezondheid en welzijn. Dat zei COV voorzitter Jos Goebbels op de Algemene Ledenvergadering in Utrecht.

In zijn toelichting op de jaarverslaglegging van de COV haakte de voorzitter in op de beleidsvisie van minister Schouten, waarbij de circulaire landbouw centraal staat. Goebbels: 'Die schoen past ons prima, want de vleessector is bij uitstek al ingesteld op het optimaal verwerken van reststromen en het leveren van bijproducten, in binnen- en buitenland. We gaan als keten voor een verdere verbetering van onze footprint om klimaatdoelen van Parijs en van het kabinet te halen, maar ook rond de diergezondheid en het dierenwelzijn door te ontwikkelen. Het is onontbeerlijk, dat we als varkensketen de handen ineen slaan, zoals de kalfsvleessector doet via SBK, met een eigen ketenorganisatie. Samenwerking tussen de producenten van diervoer, de varkenshouders, handel & logistiek met onze slachterijen en vleesbedrijven geeft een impuls aan het bereiken van maatschappelijke doelen.

Samenwerking in vleesketens is volgens Goebbels ook nodig om het imago van Nederlands vlees te versterken en draagvlak voor de productie in Nederland te houden. Het is nodig, zegt Goebbels, om ons eigen verhaal en de juiste feiten rond vlees goed voor het voetlicht te brengen: 'Ik ben blij met de opmerking van secretaris-generaal Jan Kees Goet (LNV) op onze ledenvergadering, die stelt dat polarisatie, bedreiging en intimidatie door radicale groepen elke maatschappelijke dialoog in de weg staan. Fakenieuws en framing beheersen de media. Het is aan ons om te reageren op onjuiste informatie en op valse beweringen en daar andere verhalen en betere informatie tegenover te stellen. Onlangs hebben we als COV ons gelijk gehaald met een klacht tegen Wakker Dier voor de Reclame Code Commissie. En we hebben met Vlees.nl een belangrijke rechtszaak gewonnen tegen Varkens in Nood. Die successen sterken ons in de overtuiging dat we met het communicatie-platform Vlees.nl een goed verhaal hebben, er eerlijke informatie bieden en dat we het een goede zaak is dat we daarin nader zullen kunnen investeren.

De gehele jaarrapportage over 2018 vindt u hier.

Nadere informatie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, via dvdriet@cov.nl of 06 2351 2607.