search

Nieuws

Uitstekende rapportcijfers NVWA voor NL roodvlees slachterijen

Uitstekende rapportcijfers NVWA voor NL roodvlees slachterijen
28 januari 2019 | COV-nieuws | De COV is verheugd dat de nieuwe Naleefmonitor van de NVWA weer hoge(re) scores en verdere verbetering laat zien in het naleven van de regelgeving rond welzijn en hygiƫne. Het kan echter niet zo zijn dat een enkele inspectie of een minder resultaat van individuele bedrijven beeldbepalend wordt.

Directeur Jan Meijer van de NVWA zegt dat het systeem goed werkt. De Nederlandse roodvleesbedrijven kunnen met deze ‘zeer fatsoenlijke’ resultaten echt voor de dag komen en er hun voordeel mee doen om prestaties nog verder te verbeteren. ‘Als scores boven de 95% liggen, en dat is in veel gevallen zo, dan zal je mij verder niet horen’, zo zegt Meijer in een videoboodschap voor de ledenvergadering van de COV.

De COV is voorstander van meer transparantie om het consumentenvertrouwen een extra impuls te helpen geven. Zo is het positief, dat opnieuw duidelijk is hoe goed ondernemingen in de regel presteren en waar individuele bedrijven wellicht nog puntjes op de i moeten zetten.

Belangrijk is, dat de NVWA meerdere inspecties doet bij bedrijven alvorens te publiceren om momentopnames zoveel mogelijk te vermijden. De NVWA houdt dagelijks controlelijsten bij over de alle onderdelen rond welzijn en hygiëne. Zo kunnen gepubliceerde resultaten gebaseerd zijn op veel meer controlemomenten en een beter, representatief beeld geven.

Het publiceren van gegevens op bedrijfsniveaus vergt verder extra zorgvuldigheid in het trekken van algemene conclusies, zo herhaalt voorzitter Jos Goebbels van de COV zijn eerdere kritiek. ‘Het kan niet zo zijn dat minder goede uitslagen bij individuele bedrijven maatgevend worden voor het beeld van de hele bedrijfstak. Het oordelen op grond van gewogen gemiddeldes doet geen recht aan het groeiend aantal 100% scores.’

Goebbels vervolgt: ‘Wij zullen er verder voor blijven waken dat de NVWA kritische opmerkingen maakt als het betreffende onderwerp alleen van toepassing is voor rund of kalf of  varken. Bedrijven worden dan aangesproken op dier-specifieke issues, waar zij verder geen rol in spelen, maar die wel op alle roodvleesbedrijven kunnen afstralen.

Nadere informatie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet via 06 2351 2607.