search

Nieuws

COV organiseert geslaagde Export Dag voor COV en VNV leden

COV organiseert geslaagde Export Dag voor COV en VNV leden
24 januari 2019 | COV-nieuws | De Brexit, actuele en de te verwachten situatie op de wereldmarkt voor vlees en de voortgang van de inspanningen door COV voor opening van markten, waren dit jaar de centrale thema's tijdens de COV/VNV Export Dag.

De grote opkomst van de COV, VNV en geassocieerde leden tijdens deze dag weerspiegelde het belang van export voor de Nederlandse vleessector en de interesse voor de besproken thema's.

Voor de Nederlandse sector speelt de wereldmarkt een steeds grotere economische rol. Maar export heeft voor de vleessector niet enkel een groot economisch belang, maar is ook cruciaal voor het streven naar duurzaamheid van de sector en de circulariteit. De wereldmarkt is onmisbaar om de kosten die de sector moet maken voor het produceren van duurzaam vlees terug te verdienen. En dankzij de wereldmarkt kan de Nederlandse vleessector ook circulair produceren. Voor de COV is het faciliteren van de internationale export daarom een speerpunt. Daarvoor investeert de COV sterk in het openen van markten, wegnemen van handelsbelemmeringen en het ondersteunen van de marketing van het Nederlandse product. Ook de organisatie van deze Export Dag is een onderdeel hiervan.

Met een uitgebreide presentatie heeft Richard Brown van GIRAFOOD in vogelvlucht een beeld geschetst van de actuele situatie op de wereldmarkt voor varkensvlees en rund- en kalfsvlees en ook vooruitgekeken naar wat de toekomst brengt. Opvallend daarbij is de verwachte toename van de Chinese import van varkensvlees als gevolg van de Afrikaanse Varkenspest problemen in China.


Jan Meijer van de NVWA informeerde de COV en VNV leden over de voorbereidingen die de NVWA neemt om grote problemen na een mogelijk harde Brexit te voorkomen. Hoewel veel nog onzeker is, probeert de Nederlandse sector hier samen met de overheid voor klaar te zijn.
En Steve Venneman van de COV sprak de leden bij over de resultaten van de inspanningen van COV voor markttoegang in 2018 en de verwachtingen voor 2019. Op dit vlak was 2018 een vrij succesvol jaar nu, met de opening van China, de grootste rundvleesimporteur in de wereld, Nederland toegang heeft tot 6 van de 8 grootste importmarkten voor rund- en kalfsvlees. Daarmee loopt Nederland voorop in de EU. Voor varkensvlees is in 2018 Mexico open gegaan, de 3e grootste importeur in de wereld. De Nederlandse varkensvleessector heeft nu toegang tot de 8 grootste importlanden in de wereld en loopt ook daarmee voorop in de EU.


Het succes van 2018 werd ook geïllustreerd door de verdere groei van de Nederlandse export voor de 4 grootste markten, China, Japan, Korea en Australië.

Contactpersoon: Frans van Dongen (0032 475 702 383)