search

Nieuws

Goede 2e editie van het COV Meat Café

Goede 2e editie van het COV Meat Café
22 november 2018 | Persberichten | In de Glazen Zaal in Den Haag waar de COV - inmiddels twee jaar geleden – haar toekomstvisie lanceerde, vormde nu het sfeervolle decor voor het 2e Meat Café.

Thema was dit jaar; ‘circulariteit: randvoorwaarde of selling point ?’ waar diverse sprekers en andere gasten over van gedachten wisselden’.

Onderzoeker Ingrid Odegard (CE Delft en RLi) beet het spits af. Zij zette uiteen wat het speelveld was voor de circulaire landbouw in het algemeen en die voor de vleesketens in het bijzonder.

In een speciale video bracht de COV naar voren wat zij verstaat onder circulariteit en onder de eiwittransitie. De boodschap werd ondersteund door bijdragen van Sjors Beerendonk van Darling Ingredients en Ronald van Loon van het gelijknamige vleesbedrijf, die aangaven dat circulair produceren niet alleen al dagelijkse kost is, maar ook noodzaak én daarnaast goede perspectieven biedt in de markt.

Vervolgens was het de beurt aan directeur Martin Scholten (ASG WUR), die uiteenzette wat de optimale balans zou moeten zijn tussen dierlijke en plantaardige productie. 

In de opzet van het 2e Meat Café was er gelegenheid voor een speciaal panel van deskundigen om te reageren. Dit panel bestond uit Tjeerd de Groot (kamerlid D66), Vera Dalm (Milieu Centraal) en Pierre Berntsen (ABN AMRO). Uiteraard was ook de vleessector zelf goed vertegenwoordigd.

Onder leiding van dagvoorzitter Dé van de Riet van Vlees.nl was er met de zaal een goede gedachten-wisseling over circulair produceren en bijvoorbeeld de vierkantsverwaarding en de export. Breed is onderschreven, dat circulair produceren geen verdienste is. Het is enerzijds een randvoorwaarden voor de ‘licence to produce’ in eigen land en voor het halen van de milieudoelstellingen van ‘Parijs’ en het Nederlandse Klimaatakkoord.
Tegelijkertijd biedt het verder blijven verduurzamen Nederlandse vleesproducenten een goede marktpropositie op exportbestemmingen binnen en buiten Europa.

Het 2e COV Meat Café bleek een goede netwerkbijeenkomst waar de diverse sprekers en gasten nog prima hebben kunnen napraten en nadere contacten hebben kunnen leggen.

U vindt hier een kort videoverslag van de geslaagde middag. 

Nadere informatie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, via dvdriet@cov.nl of 06 2351 2607.