search

Nieuws

Spelregels aanleveren van runderen strikt volgen

Spelregels aanleveren van runderen strikt volgen
07 november 2018 | COV-nieuws | 'Het kan niet zo zijn, dat door onachtzaamheid of nalatigheid van melkveehouders de runderslachterijen opgezadeld zijn met koeien, die niet vervoerd of ter slacht aangeboden hadden mogen worden.

Dat zegt COV voorzitter Jos Goebbels in reactie op berichten, dat medio 2017 hoog-drachtige melkkoeien bij Nederlandse runderslachterijen zouden zijn afgeleverd.

Goebbels: ‘De praktijk is dat de NVWA - als permanent aanwezige wettelijke toezichthouder - alle dieren voor én na de slacht keurt. Als de NVWA dierenarts constateert dat dieren hoog-drachtig zijn, wordt de veehouder beboet. Omdat de wet voorschrijft dat landbouwdieren een slachterijterrein niet mogen verlaten, staat de slachterij voor het voldongen feit om het dier te moeten verwerken.’

Medio 2017 zijn vanwege de overschrijding van de EU fosfaatregelgeving 100.000 runderen extra ter slacht aangeboden. Goebbels: ‘Met de zuivelsector en de betrokken overheidsdiensten hebben onze runderslachterijen alles op alles gezet om deze logistieke prestatie, binnen de gestelde termijn, te leveren. Topdrukte of niet: elk dier moet te allen tijde volgens de eisen aangeboden worden.’

Goebbels: ‘De COV gaat met betrokken partijen, waaronder de NVWA, het gesprek aan om zo nodig extra leveringsvoorwaarden te stellen. Als vleessector willen wij ons er op richten met onze ketenpartners maatschappelijk verantwoord te kunnen produceren.’

Contactperoon: Dé van de Riet (telefoon 079-3634922)