search

Nieuws

Maximale inspanningen om insleep AVP te voorkomen

Maximale inspanningen om insleep AVP te voorkomen
17 september 2018 | COV-nieuws | Het is voor de hele varkensvleesketen cruciaal, dat een insleep van het varkensgriepvirus wordt voorkomen.

Dat kan als alle partijen (overheid, bedrijfsleven en publiek) hun verantwoordelijkheid nemen, de regels voor bedrijfshygiëne strikt naleven, als veewagens extra worden gereinigd en ontsmet en als het bewustzijn bij het publiek wordt bevorderd.

Zo dienen reizigers, maar bijvoorbeeld ook werknemers van slachterijen, absoluut geen etenswaar mee te nemen uit besmette gebieden, zoals Roemenië en Bulgarije, waar het varkensgriep virus al geruime tijd actief is.
Sinds vorige week is er een extra risico bijgekomen met de vondst van vijf besmette wilde zwijnen in Belgisch Luxemburg. De bron van deze besmetting is niet bekend, maar de suggestie van de Belgische overheid is dat mensen het hebben verspreid door het meenemen en achterlaten van etenswaar.

Preventie
Mede op verzoek van de COV heeft de Nederlandse overheid een informatiefolder in diverse talen gemaakt om reizigers en arbeidsmigranten te wijzen op het belang om geen producten van varkens of wilde zwijnen uit besmette landen mee te nemen. De COV dringt er bij de (eigen) slachterijen en vleesverwerkers ook op aan om hun (internationale) medewerkers goed te informeren.

In Nederland zijn extra preventieve maatregelen van kracht. Vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken onder gehouden varkens moeten onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, maar alleen bij wilde zwijnen, dus voor transporten door of uit België van zowel dieren als vlees geldt deze maatregel (nog) niet.

In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen, waarbij het bloed van alle in het wild gevonden dode zwijnen wordt getest. Ook van alle geschoten dieren wordt het bloed onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht met allemaal een negatieve uitslag.

De COV wijst erop dat wilde zwijnen in Nederland alleen mogen voorkomen in twee toegewezen gebieden. Het is zaak dat de verantwoordelijke provincies dat beleid naleven en handhaven als deze dieren zich daarbuiten ophouden en dus een extra risico vormen.

Draaiboek
De NVWA heeft een draaiboek met acties en maatregelen om AVP te bestrijden. In een spoedoverleg met COV, POV, Vee&Logistiek Nederland, de KNMvD, de GD en de jagersvereniging heeft de overheid een speciaal preventieteam ingesteld.

Varkensgriep op Vlees.nl
Algemene achtergrond informatie over Afrikaanse (en/of Klassieke) Varkensgriep leest u op de speciale themapagina op Vlees.nl

Contactpersoon: Dé van de Riet (079-3634922)