search

Nieuws

Privacy serieus nemen bij inzet bedrijfscamera’s voor wettelijk toezicht

Privacy serieus nemen bij inzet bedrijfscamera’s voor wettelijk toezicht
06 september 2018 | Persberichten | Het beschikbaar stellen van bedrijfsbeelden voor het wettelijk toezicht moet meerwaarde hebben, waarvoor de bevindingen van de lopende pilot leidend dienen te zijn.

De gerechtvaardigde roep om transparantie mag bij dit alles niet doorslaan naar een Big Brother situatie.

Slachterijen maken al geruime tijd volop gebruik van camera’s om bedrijfsprocessen rond het welzijn te monitoren. Met CCTV-systemen (closed-circuit television) komen eventuele omissies sneller naar voren en kunnen leidinggevenden vanuit de bedrijfseigen verantwoordelijk gerichter bijsturen. CCTV-systemen zijn bij COV-slachterijen onderdeel van de kwaliteitsborging en staan als zodanig in de COV Gedragsode.
Daarnaast genieten (20) slachterijen wettelijk toezicht door de NVWA met permanente aanwezigheid van dierenartsen (80.000 doorbelaste uren op jaarbasis) om dieren levend én als karkas te keuren en zicht te houden op hygiëne en voedselveiligheid.

Pilot
COV-leden staan open voor het delen van bedrijfseigen beelden met lokale NVWA-dierenartsen. Het is goed dat met een pilot op enkele slachterijen inzichtelijk wordt wat dat concreet toevoegt. Om dat beter te kunnen bepalen wordt de pilot uitgebreid naar meer bedrijven. De COV stelt dat het logisch is de bevindingen af te wachten alvorens uitspraken te doen en te pleiten voor verplichtingen.
De COV wijst erop, dat een roep om het nog transparanter maken van de bedrijfsprocessen door het ongelimiteerd willen beschikken over bedrijfsbeelden op gespannen voet staat met de privacy van zowel medewerkers van vleesbedrijven en van de NVWA. De gerechtvaardigde roep om transparantie mag niet doorslaan naar een Big Brother situatie voor (uitsluitend) slachterijen, waar dit voor het toezicht op andere sectoren, of bijvoorbeeld op de zorg of het onderwijs, onaanvaardbaar zou zijn.

Naleving
Slachterijen hebben de zaken op orde, zo blijkt uit de Naleefmonitor van de NVWA van eind augustus. Met die monitor is de NL vleessector de eerste bedrijfstak (in de EU) waar op bedrijfsniveau resultaten openbaar zijn geworden. Wat betreft het dierenwelzijn blijkt op basis van 480 inspecties bij 20 bedrijven in een half jaar te komen op 95% volledige naleving van de regels.

Op basis van ca. 40.000 toezichturen zijn 13 corrigerende maatregelen opgelegd en is 1 ‘boetewaardige’ overtreding gemeld. Uit oogpunt van het welzijn mag elke correctie er één te veel zijn; op het totaal is het zeer beperkt. Zo stellen bedrijfsleven én toezichthouder geregeld dat van misstanden geen sprake is, wat door derden nog weleens betoogd wordt.

Nadere informatie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, via dvdriet@cov.nl of 06 2351 2607.