search

Nieuws

Openbaarmaking Naleefmonitor prikkel voor verdere verbetering

Openbaarmaking Naleefmonitor prikkel voor verdere verbetering
30 augustus 2018 | Persberichten | De COV heeft kennis genomen van de nieuwe Naleefmonitor van de NVWA, waarbij controle gegevens rond dierenwelzijn en hygiƫne nu ook per bedrijf openbaar zijn gemaakt.

De COV is voorstander van meer transparantie om het consumentenvertrouwen een extra impuls te helpen geven. Zo is het positief, dat duidelijk is hoe goed ondernemingen in de regel presteren en waar individuele bedrijven wellicht nog puntjes op de i moeten zetten.

Het publiceren van gegevens op bedrijfsniveaus vergt wel extra zorgvuldigheid in het trekken van algemene conclusies, zo waarschuwt voorzitter Jos Goebbels van de COV. ‘Het moet niet zo zijn dat een negatieve uitslag gebaseerd op één controle bij één bedrijf maatgevend wordt voor het beeld van de hele bedrijfstak rond de algehele naleving van wet en regelgeving.

De COV constateert dat 99% van alle slachtdieren voor ruim 95% verwerkt wordt binnen strikte eisen ten aanzien van hygiënisch slachten. Geconstateerde tekortkomingen worden bovendien - onder het permanente toezicht van de NVWA - ter plekke direct gecorrigeerd met het oog op een onberispelijk product.  Goebbels: ‘Ik ben niet alleen trots op de resultaten, maar met name ook op het feit, dat onze slachterijen als eerste binnen de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie deze monitoringsgegevens openbaar hebben, en bovendien als eerste en dus enige land binnen Europa.”

Goebbels is tenslotte verheugd over de goede scores rond dierenwelzijn. “We zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met allerhande videomateriaal en tal van maatschappelijke discussies. In die zin is het prettig, dat de Naleefmonitor aantoont, dat er geen sprake is van misstanden en dat de NVWA bevestigt dat het dierenwelzijn in de bedrijfsprocessen goed is geborgd.

Nadere informatie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet via 06 2351 2607.