search

Nieuws

Ontwikkelingen rond kweekvlees

Ontwikkelingen rond kweekvlees
19 juli 2018 | Duurzaam
Het onderwerp kweekvlees krijgt in het maatschappelijk debat en in de media veel aandacht.

Duidelijk is dat er (internationaal) veel ambities en ontwikkelingen zijn rond kweekvlees. Zo investeren maatschappelijk betrokken weldoeners in de VS miljoenen dollars in deze innovatie en werken nieuwe ondernemingen, geconcentreerd in de Sillicon Valley (zoals o.a. Memphis Meats), aan mogelijke marktintroducties.

Desondanks heerst hier de verwachting, dat er op korte termijn nog geen opschaling zal plaatsvinden. Voor de NVWA en de EFSA valt kweekvlees onder de Novell Food wetgeving en daar gelden vrij strenge toelatingseisen voor. Tot op heden is er nog geen aanvraag ingediend bij de EFSA om toestemming te krijgen om een gekweekt vleesproduct op de markt te brengen. Bedrijven als Mosa Meats van pionier Mark Post en het Amerikaanse JUST zeggen hard te werken aan een aanvraag, maar verwachten deze op z’n vroegst volgend jaar te kunnen doen.

Knelpunten om kweekvlees op te schalen en te kunnen introduceren zitten in het borgen van de (microbiologische) voedselveiligheid en het vinden van een alternatief voor het foetaal kalfserum om het product (nu nog) mee te kweken. Producenten stellen hier op korte termijn werkbare oplossingen te zullen hebben gevonden en zetten ondertussen veel druk op de politiek om het proces van toelating te versnellen.

Uit onderzoek van de WUR zou blijken dat er bij (groepen) consumenten wel bereidheid bestaat om kweekvlees te eten, mits dit lokaal en kleinschalig geproduceerd wordt. De algemene verwachting is dat kweekvlees – zeker in de pionierende fase – vooral door ‘high tech’ bedrijven op de markt gebracht zal worden.

De ontwikkelingen zijn interessant en belangrijk voor de COV en de leden om actief te volgen. Hoewel de potentie op korte termijn nog niet groot lijkt, wordt er in de discussie over klimaatdoelen en de eiwittransitie veel (positieve) aandacht aan gegeven. Er liggen rond kweekvlees immers forse claims in het veel duurzamer produceren (lage footprint) en het (vrijwel) niet benutten van landbouwdieren.

Het standpunt van de COV is dat innovaties deel zijn van het ondernemerschap en dat kweekvlees een van de alternatieven kan worden voor consumenten in hun keuze van maaltijdcomponenten.

Tegelijk verwachten wij dat dit alternatief onvoldoende in staat zal zijn om dezelfde kwaliteit, smaak, beleving en bite te bieden als echt vlees.
Verder zijn we van mening dat kweekvlees aan exact hetzelfde niveau van eisen moet voldoen als regulier vlees als het gaat om de productie, hygiëne, voedselveiligheid, transparantie en informatie aan de consument.

De website www.vlees.nl (thema/kweekvlees) biedt algemene informatie over het onderwerp. Deze informatie wordt geactualiseerd als er nieuwe ontwikkelingen zijn.