search

Nieuws

Geslaagde workshop RI&E

Geslaagde workshop RI&E
29 juni 2018 | COV-nieuws | De AKSV, VNV, VSV en COV hebben vorige week in het rustieke Vrij in Culemborg samen met het bureau Edusafe trainingen en opleidingen uit Den Haag (www.edusafe.nl) een geslaagde bijeenkomst over de RI&E georganiseerd.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting om gezond en veilig werken te monitoren en blijvend de arbeidsomstandigheden te optimaliseren in een bedrijf.

De inspectie SZW controleert bedrijven op het hebben van een volledige en actuele ingevulde RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Voor sommige bedrijven is dit misschien gesneden koek, maar veel mkb-bedrijven worstelen met de uitdaging om deze RI&E goed in te richten en uit te voeren. Deze bedrijven zijn vooral op zoek naar een praktische oplossing waarbij de administratieve last beperkt is en rekening wordt gehouden met aard en omvang van het bedrijf.

De 20 deelnemers aan deze workshop hebben na afloop van deze interactieve sessie een goed beeld gekregen van het belang van de RI&E en veel praktische tips en handvatten aangereikt gekregen om hier binnen het eigen bedrijf op een verder invulling aan te geven. Daarnaast zijn ook veel ervaringen uitgewisseld en zal binnen de gemaksvoedingsindustrie verder onderzocht worden of het wenselijk en haalbaar is om een branche RI&E te (laten) ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst zijn enkele stukken uitgereikt, u kunt op de links hieronder klikken om deze in te zien.

1. Workshop in het kort

2. Beschrijving bedrijfssituatie voor RI&E

3. Vragen inventarisatie en evaluatie

4. Antwoorden inventarisatie en evaluatie

5. White paper how to do RI&E


Contactpersoon: Richard van der Kruijk (079-3634908)