search

Nieuws

COV: elke overtreding van de welzijnsregels is er één teveel

COV: elke overtreding van de welzijnsregels is er één teveel
19 juni 2018 | Persberichten | Elk incident rond het dierenwelzijn in Nederlandse slachterijen is er één teveel en sommigen constateringen zijn ronduit verschrikkelijk.

Dat stelt de COV naar aanleiding van de (aangekondigde) publicatie door RTL Nieuws van NVWA boeterapportages van overtredingen door Nederlandse slachterijen. De COV werkt er met de eigen leden hard aan om het welzijn van de dieren optimaal te waarborgen en incidenten uit te bannen, zoals ook blijkt uit goede resultaten van Naleefmonitor van de NVWA.

Uit de boeterapportages komen vooral lichtere tekortkomingen naar voren zoals vocht op het plafond of de temperatuur van het sterilisatiewater, waarvoor bedrijven terecht gecorrigeerd of beboet zijn. Daarnaast komen echter ook enkele verschrikkelijke zaken aan het licht waarbij het welzijn van dieren flink in het geding is en waarvoor steviger sancties volstrekt op z’n plaats waren.

Elk incident rond het dierenwelzijn in ons land is er echter één teveel en raakt de bedrijfstak als geheel. Toch hecht de COV eraan een nuance aan te brengen. De 48 boetes over 2015-2016 kunnen afgezet worden tegen zo’n 17 miljoen correct uitgevoerde slachtingen per jaar: dit is een foutmarge van 0,0001% die naar voren komt uit een goed functionerend wettelijk toezicht.

De COV en de aangesloten leden hebben dierenwelzijn en hygiëne hoog in het vaandel staan. Speciaal opgeleide ‘welfare officers’ zorgen dagelijks voor de begeleiding van de dieren van de wachtruimtes tot de slacht. Ondernemingen werken met kwaliteitssystemen en hygiënecodes.
Verder hebben bedrijven camera’s waarmee bedrijfsprocessen nauwlettend gevolgd worden en zo nodig bijgesteld. Mede naar aanleiding van ‘Tielt’ loopt inmiddels een pilot om camerabeelden van de bedrijven nader te kunnen laten benutten ten behoeve van het wettelijk toezicht en op die basis weer een extra waarborg te bieden rond het welzijn van de dieren.

Het hele bedrijfsproces staat bij de (grotere) ondernemingen onder permanent toezicht van de NVWA. Een dierenarts van de NVWA keurt alle dieren voorafgaand aan de slacht en het verdere proces wordt op de voet gevolgd. Waar nodig treedt de NVWA op. Volgens de Naleefmonitor van de NVWA leven Nederlandse slachterijen de wet- en regelgeving goed na. De COV ziet de monitor als een goede bron van betrouwbare informatie waarbij een vakkundige beoordeling van cijfers en feiten, transparantie en de bedrijfsmatige privacy in balans zijn.

Nadere informatie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, via dvdriet@cov.nl of 06 2351 2607.