search

Nieuws

Footprint vlees niet zo groot als vaak geschetst

Footprint vlees niet zo groot als vaak geschetst
08 juni 2018 | COV-nieuws | De Nederlandse vleessector produceert minder CO2 dan vaak geschetst wordt.

De Nederlandse vleessector produceert minder CO2 dan vaak geschetst wordt. Dit zegt Dé van de Riet, woordvoerder van de COV en communicatiemanager van Vlees.nl in de Industriespecial van Vleesmagazine

Dat komt volgens hem vooral ook, omdat in talloze onderzoeken een flinke verscheidenheid aan cijfers wordt gebruikt en uiteenlopende methoden van berekeningen worden gehanteerd. Deze worden rond ‘vlees’ bovendien te vaak eenzijdig geïnterpreteerd, zodat snel een vertekend en oneerlijk beeld ontstaat.

'We moeten zelf meer gaan zorgdragen voor goede, eenduidige informatie. Vlees.nl kan bij dit soort onderwerpen fungeren als platform om informatie te bundelen, te laten onderzoeken, te duiden, breed beschikbaar te stellen, 'best cases' te laten zien, te bloggen en te vloggen en de dialoog mee aan te gaan. En dat is volgens mij best hard nodig'.