search

Nieuws

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden
01 maart 2018 | COV-nieuws | Vion heeft in februari de nieuwe runderslachterij in Leeuwarden in gebruik genomen.

Na tien maanden bouwen wordt de productie nu stap voor stap opgeschroefd naar een capaciteit van 2.500 runderen per week. Vion heeft bijna 20 miljoen euro geïnvesteerd in de locatie die is gebouwd volgens de laatste dierenwelzijns- en milieucriteria. 

De EU-gecertificeerde slachterij neemt voor Vion een belangrijke plaats in de bedrijfsstrategie in wat betreft duurzame en regionale vleesproductie. Ongeveer 500 veehouders doen mee aan het programma Waddenrund. De dieren moeten hierbij minimaal 120 dagen per jaar zes uur lang worden geweid en de boerderijen mogen maximaal 25 kilometer landinwaarts liggen vanaf de kust van de Waddenzee. Door de geringe afstand tot de slachterij van Vion kan een korte transportduur worden gewaarborgd en kunnen de hoogste dierenwelzijnsnormen worden nageleefd.

Naast het waddenrund is het bedrijf in Leeuwarden bedoeld voor het slachten van biologische runderen. Op deze wijze kan Vion inspelen op de toenemende vraag naar biologisch rundvlees.

Bernd Stange, COO Beef, benadrukt dat Vion met de ingebruikname van de locatie in Leeuwarden de productie van duurzame vleesconcepten zoals weiderundvlees, waddenrundvlees en biologisch rundvlees verder wil stimuleren. "Wij streven naar een verdere verbetering van kortere productieketens voor de markt en richten ons daarbij op de thema's transparantie en voedselveiligheid bij de hoogste kwaliteit. Wij versterken door de locatie in Leeuwarden niet alleen onze marktpositie voor rundvlees, maar bouwen onze positie als één van de toonaangevende rundvleesproducenten van Europa verder uit."

In Leeuwarden werken ongeveer 45 medewerkers.