search

Nieuws

Volle bak bij 1e COV Meat Café

Volle bak bij 1e COV Meat Café
11 december 2017 | COV-nieuws | De COV kijkt terug op een geslaagde eerste editie van het COV Meat Cafe. Veel genodigden waren afgekomen op de sfeervolle locatie Bistro Belle in Oud-Zuilen.

In deze informele setting werd met een keur van sprekers en gasten van gedachten gewisseld over het thema van ‘de CO2 footprint van vlees’.

Onderzoekers Mirjam van de Kamp en Anne Hollander (RIVM) gaven de aftrap door inzichtelijk te maken wat de consumptie en productie van vlees milieutechnisch betekent. Zie hier de presentatie van RIVM. Vervolgens ontspon zich onder leiding van dagvoorzitter Dé van de Riet van Vlees.nl een goede gedachten-wisseling over de diverse aspecten die daarbij om de hoek komen kijken. De discussie werd mede gevoed door twee video’s met bijdragen vanuit Keten Duurzaam Varkensvlees, van de Dierenbescherming en van Natuur & Milieu.

In reactie hierop gaven onder meer Theun Vellinga (WUR/FAO), Hans Verhoeven (Heide Hoeve, KDV), Eunice Koekkoek (McDonalds), Anniek Hauser (Unilever) hun visie op het thema en maakten hun rol daarin ook helder. Breed werd onderschreven dat maatschappelijk verantwoord produceren geen verdienste is, maar een randvoorwaarden en de ‘licence to produce’ in eigen land.

Belangrijk was verder de inbreng van de NGO’s: Marijke de Jong (Dierenbescherming), Karen Eilers (Natuur & Milieu). Beide bleken niet alleen gevoelig voor het willen bevorderen van het maatschappelijk draagvlak in eigen land. Zij hadden ook begrip voor het gegeven, dat de Nederlandse vleessector voor een belangrijk deel bestaansrecht heeft op internationale markten waar het Nederlandse verhaal z’n weg moet kunnen vinden.

Het 1e COV Meat Café bleek na afloop bovendien een goede netwerkbijeenkomst waar de diverse sprekers en gasten nog prima hebben kunnen napraten en nadere contacten hebben kunnen leggen.