search

Nieuws

Toezicht in slachterijen is eenduidig en consequent

Toezicht in slachterijen is eenduidig en consequent
06 december 2017 | COV-nieuws | De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit herkent zich in het geheel niet in de aantijgingen van een enkele (anonieme) keurmeester en dierenarts, die bij Een Vandaag de toezichthouder er van betichten het werk in de slachterijen niet goed te doen en zelfs vermeende misstanden te laten lopen.

Volgens de NVWA doet het beklag absoluut geen recht aan de gangbare praktijk en de inzet van de vele dierenartsen en keuringsassistenten.

‘Het toezicht in slachthuizen is eenduidig en consequent’, schrijft de NVWA. De dienst benadrukt dit door te wijzen op monitoringsresultaten en op de audits van de Europese Commissie, van winkelketens en autoriteiten uit landen waarnaar slachterij organisaties hun producten exporteren.

Ook de COV heeft desgevraagd aangegeven de aantijgingen niet te kunnen plaatsen.
‘Als het gaat om keuringswerkzaamheden is de NVWA daarvoor wettelijk verantwoordelijk.  Monitoringsrapportages van de NVWA – op basis van tienduizenden metingen – laten zeer goede resultaten uit de bus komen over de kwaliteit van de bedrijfsprocessen in de roodvleesslachterijen. Voor klachten over eventuele intimidaties hebben de bedrijven regelingen voor klokkenluiders waar werknemers onvrede naar voren kunnen brengen.’