search

Nieuws

Schone dieren

Schone dieren
13 oktober 2017 | COV-nieuws | Om de veehouders te wijzen op het belang om schone dieren aan te leveren voor de slacht heeft de COV een video gemaakt.

De veehouder is voedselproducent en staat met de dieren die hij voor de slacht aflevert, aan de basis van de vleesproductieketen.

In de video wordt het verschil getoond tussen drie runderen: een schoon; een iets vervuild en een onacceptabel vuil rund, die niet op deze manier aangeleverd mag worden. Dit dier kan normaal gesproken niet worden geslacht zonder het vlees te bezoedelen. Daarbij wordt aangegeven dat dit alles te maken heeft de hygiëne in de slachtlijn, de maatregelen die de slachterij moet nemen en vooral de voedselveiligheid.

Het is de bedoeling dat de slachterij deze video gebruikt in de communicatie naar de veehouder om hen bewust te maken van het belang om schone dieren aan te leveren.

Zie hier de video.

De runderslachterijen kunnen de video ook ontvangen om op de eigen website te plaatsen en te gebruiken in de eigen communicatie met de veehouder.

Contactpersoon: Richard de Mooij (079-3634907)