search

Nieuws

COV versterkt samenwerking met Chinese zusterorganisatie

COV versterkt samenwerking met Chinese zusterorganisatie
18 oktober 2017 | Persberichten | De COV en haar aangesloten leden versterken de goede relatie met het Chinese vleesbedrijfsleven.

Beide bedrijfstakken gaan nauwer samenwerken in het uitwisselen van kennis en informatie, met name rond de integrale ketenkwaliteitszorg. Dit is de strekking van de overeenkomst, die de COV en de Chinese zusterorganisatie CMA (Chinese Meat Association) vandaag op de CIMIE in Qingdao hebben ondertekend.

Volgens COV-voorzitter Goebbels markeert de overeenkomst een nieuwe, perspectiefvolle fase in de samenwerking tussen COV-bedrijven en CMA-leden: ‘Extra kennisuitwisseling is er straks met name op het terrein van Nederlandse kwaliteitssystemen zoals Vitaal Kalf en het Holland Varken. Daarmee wordt onder meer de voedselveiligheid geborgd. Het is goed dat we dit hier kunnen ondertekenen op de CIMIE, de beurs waar de CMA met al haar leden bijeen is voor haar jaarvergadering, dit jaar in Qingdao.’

De overeenkomst voorziet verder in het gezamenlijk organiseren van studie-audits en seminars op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteitszorg, diergezondheid en een duurzame vleesproductie. Goebbels: ‘Deze topics, waar we in Nederland echt heel ver mee zijn, worden in China steeds belangrijker; het is essentieel dat we daar een positieve rol in spelen.’

De Chinese markt is voor de Nederlandse vleessectoren van groot belang. Dat is mede vanwege het optimaal kunnen verwaarden van het volledige karkas. Zo vinden ‘bijproducten’ zoals de oren, neus en poten in China gretig aftrek. De totale waarde van de Nederlandse varkensvleesexport lag in 2016 rond de €700 miljoen.

Tenslotte. De COV werkt samen met het Ministerie van Economische Zaken hard aan het openen van de Chinese markt voor Nederlands kalfs- en rundvlees. De COV voorzitter is daarover optimistisch: ‘Nederlands vlees staat in China hoog aangeschreven en dat is terecht. Onze overeenkomst van vandaag is daar een mooi bewijs van en dat moet perspectief bieden voor de export van ons kalfs- en rundvlees .’

Nadere informatie
Voor vragen over dit bericht kunt u terecht bij Frans van Dongen (0032-4757 02383).