search

Nieuws

COV: incidenten niet maatgevend voor sector(en)

COV: incidenten niet maatgevend voor sector(en)
20 maart 2014 | Persberichten | De COV neemt afstand van het beeld dat inspecteur generaal Paul van de NVWA schetst in het Financiële Dagblad (van 19 maart jl).

De COV neemt afstand van het beeld dat Inspecteur Generaal Paul van de NVWA schetst in het Financiële Dagblad (van 19 maart jl). Volgens de COV kan het niet zo zijn, dat de NVWA de hele Nederlandse voedingsmiddelenindustrie (moreel) de maat gaat nemen aan de hand van incidenten, waar overheid én bedrijfsleven afgelopen tijd tegenaan zijn gelopen.

De hele vee- en vleessector zorgt met duizenden werknemers dagelijks, dat aan wettelijke én bovenwettelijke eisen wordt voldaan. Zo hanteren de ondernemingen tal van internationaal geaccrediteerde kwaliteitsborgingssystemen om te garanderen dat bedrijfsprocessen en (eind)producten boven elke verdenking zijn en dat (extra) garanties worden gegeven voor de veiligheid en kwaliteit van het product.

Wettelijke normen zijn de basis voor het toezicht waarmee de NVWA is belast. Als bedrijven deze niet (voldoende) naleven, is de NVWA er om dit corrigeren of te sanctioneren. Voor die ondernemers, die de wet willens en wetens niet naleven is geen plaats. Deze moeten hard worden aangepakt.
De NVWA moet voor haar taken professioneel zijn ingericht en zijn toegerust om dit werk op basis van goede risicoanalyses en deskundigheid uit te voeren. Sinds jaar en dag onderschrijft de COV het belang daarvan volledig; het vleesbedrijfsleven draagt daar bovendien zo’n € 50 miljoen aan bij.

In de Taskforce Voedselvertrouwen waarin overheid, inclusief de NVWA, en bedrijfsleven samen zitting hebben, zijn afgelopen jaar alle systemen tegen het licht gehouden om verdere verbeteringen door te kunnen voeren. Zo worden naast voedselveiligheidsaspecten die onder meer met HACCP zijn geborgd ook gekeken naar mogelijkheden om de voedselintegriteit te garanderen. Verder gaat gewerkt worden met witte lijsten van bedrijven, die aan alle eisen voldoen. Deze maatregelen worden dit jaar allemaal doorgevoerd.