search

Nieuws

Varkenssector luidt alarmbel bij staatssecretaris Dijksma

Varkenssector luidt alarmbel bij staatssecretaris Dijksma
24 september 2014 | Persberichten | Het Platform Varkensketen (COV, NVV, LTO en Nevedi) wil snel een gesprek met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over de zorgelijke (financiële) situatie in de varkenshouderij.

Het Platform Varkensketen (COV, NVV, LTO en Nevedi) wil snel een gesprek met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over de zorgelijke (financiële) situatie in de varkenshouderij.

De organisaties vinden dat het kabinet en de Europese Unie de sector moeten helpen. De marktsituatie in de varkenshouderij is momenteel zeer zorgelijk. De inkomens in de varkenshouderij staan zwaar onder druk en diverse (gezins)bedrijven dreigen om te vallen, schrijven de organisaties aan Dijksma.

Hulp kan geboden worden door onder meer het stimuleren van de consumptie van varkensvlees. ‘Wij dringen aan op extra financiële middelen voor promotiecampagnes en vleesvoorlichting’, aldus de gezamenlijke organisaties.

Verlies
Een varkenshouder leed de afgelopen maanden naar schatting tot gemiddeld 20 euro per afgeleverd varken verlies. ‘Voor een bedrijf met 2000 vleesvarkensplaatsen betekent dit een opbrengstenderving van 2.400 euro per week en 120.000 euro op jaarbasis. Daarnaast zijn ook de prijzen van biggen dramatisch laag.’

Het Platform Varkensketen bestrijdt het argument van Dijksma dat de zorgelijke situatie in de varkenshouderij veroorzaakt wordt door veterinaire problemen. De staatssecretaris vindt daarom steun voor de varkenshouderij niet aan de orde. De varkenssector meent juist dat de veterinaire maatregel een éxtra argument is om in actie te komen.

‘De Nederlandse varkenshouderij kampt weliswaar al ruim acht maanden met een verbod voor export van varkensvlees naar Rusland vanwege varkenspest in Litouwen. Maar de handelsboycot die president Poetin deze zomer instelde heeft alle uitzicht op herstel van de prijzen weggeslagen.’

Inzet
Naast meer financiële middelen voor promotiecampagnes en vleesvoorlichting, wil het Platform Varkensketen dat de varkenshouderij maximaal gebruik kan maken van compensatiemogelijkheden en van nationale flankerende maatregelen die nu door het kabinet beschikbaar worden gesteld. Eerder riepen de organisaties de Nederlandse bewindslieden en politici al op om tijdens reizen en handelsmissies in het buitenland zich sterk te maken voor de afzet van Nederlands varkensvlees.

Het volledige persbericht inclusief brief aan de staatssecretaris kunt u hier lezen.