search

Nieuws

Nederlandse vleessector zet vol in op verdere kwaliteitsverbetering

Nederlandse vleessector zet vol in op verdere kwaliteitsverbetering
26 maart 2014 | Persberichten | De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) signaleert in haar vandaag gepubliceerde rapport enkele belangrijke knelpunten in de vleesketen en het toezicht daarop door de NVWA. De Nederlandse vleessector produceert veilig vlees van hoge kwaliteit.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) signaleert in haar vandaag gepubliceerde rapport enkele belangrijke knelpunten in de vleesketen en het toezicht daarop door de NVWA.
De Nederlandse vleessector produceert veilig vlees van hoge kwaliteit. De bedrijfstak zet zich dagelijks in om afnemers en consumenten hiervoor maximale garanties te bieden.

Het OvV-rapport is voor de vleessector -in eerste reactie- aanleiding om waar mogelijk te versnellen op de ingeslagen weg van verdere kwaliteitsverbetering. Voor bedrijven die hierin niet mee kunnen of willen is geen plek meer in de voedingsmiddelenketen.

Het produceren van betrouwbare en veilige voeding staat bij de bedrijven in de Nederlandse vleessector centraal. De recente incidenten zijn onacceptabel en worden uiterst serieus genomen, maar zijn geen maatstaf voor de hele sector. Nederlands vlees behoort tot het meest veilige van de wereld. Mede daardoor is Nederland een van de toonaangevende producenten en exporteurs van vlees.

Transparantie
De COV is van mening dat transparantie binnen de keten én tussen de kwaliteitssystemen en de NVWA een belangrijke bijdrage levert aan het verder verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen. De volle verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bedrijfsleven en de overheid houdt daar risicogebaseerd toezicht op. De consument moet er altijd op kunnen vertrouwen, dat de Nederlandse vleessector alleen vlees van onberispelijke kwaliteit aanbiedt.

Taskforce Voedselvertrouwen
De meeste onderwerpen uit het rapport van de Onderzoeksraad zijn al onderwerp binnen de Taskforce Voedselvertrouwen. In deze Taskforce werken de ministeries van EZ en VWS, de NVWA, de primaire sector, de vlees- en voedingsmiddelenbranche en de supermarkten samen aan het bevorderen van het vertrouwen in voedsel. Ketensystemen zijn tegen het licht gehouden en er is gekeken naar mogelijkheden om de borging van de voedselveiligheid, kwaliteit en integriteit verder te versterken.

Maatregelen
Het OvV-rapport is voor de vleessector aanleiding om waar mogelijk te versnellen op de ingeslagen weg van verdere kwaliteitsverbetering.
In de bestaande (geborgde en gecertificeerde) kwaliteitssystemen van de vleessector worden de volgende maatregelen doorgevoerd:
• De systemen in de ketens sluiten (nog) beter op elkaar aan; integriteitseisen en de controle daarop worden integraal onderdeel van de hele productieketen.
• Transparantie binnen de keten wordt verder vergroot door actieve uitwisseling van keteninformatie richting de overheid als toezichthouder en naar de consument via productetikettering.
• Het controleregime wordt aangescherpt. Tegen bedrijven die niet aan de eisen voldoen, wordt hard opgetreden. Voor ondernemingen die niet voldoen is geen plek meer.
• In de opleidingsprogramma’s in de vleessector wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording rond voedselveiligheid, kwaliteit en integriteit.