search

Nieuws

Brabant frustreert verdere verduurzaming

Brabant frustreert verdere verduurzaming
07 juli 2017 | COV-nieuws | De voorstellen van Gedeputeerde Staten van de Provincie Brabant ondermijnen de duurzame toekomstperspectieven voor de keten volledig.

De voorstellen van Gedeputeerde Staten van de Provincie Brabant om versneld en verscherpt de verordening Natuurbescherming en de 'staldering' in te voeren ondermijnen de duurzame toekomstperspectieven voor de keten volledig. Het verhoogt de economische onzekerheid bij veehouders zodanig, dat de gezamenlijke verduurzamingsagenda op de helling gaat. Het heeft direct een forse negatieve impact op de levensvatbaarheid van de boerenbedrijven en dus op mogelijke investeringen vanuit de primaire sector én vanuit de hele vleesketen. Omdat de verdere verduurzaming zodoende eerder worden geremd dan gestimuleerd verzoeken de COV en de aangesloten leden Gedeputeerde Staten van Brabant daarom met klem afstand te nemen van de huidige beleidsmatige voornemens.

Zie hier de brief die COV gestuurd heeft naar de Provincie Noord-Brabant.